Der er indgået et forlig mellem Bridgewalking Lillebælt og den gruppe af naboer, der har anlagt sag mod attraktionen. Med aftalen, der er tiltrådt af begge kommuner og de naboer, der havde anlagt sag, etableres en ny nødudgang til Bridgewalkings gæster, mens adgangsbroen fra jyllandssiden nedtages.

Bridgewalking fortsætter sin drift som hidtil, uanset nedtagningen af den jyske adgangsbro, som for naboerne til gengæld betyder, at de gener man har oplevet fra den jyske adgangsbro forsvinder. Med forliget aflyses den igangværende retssag mellem parterne, der var under behandling i Landsretten.

I byretten fik naboerne delvist medhold i forhold til generne fra adgangsbroen og blev tilkendt en erstatning på 1.250.000 kr. En erstatning naboerne ikke ønskede, og som de nu giver afkald på.

Omkostningerne til etablering af ny nødudgang og nedtagning af den jyske adgangsbro afholdes til gengæld af Bridgewalking.

Alle parter er enige om, at der er fundet en god løsning i sagen og ser frem til et fremtidigt godt naboskab. Der er derfor også aftalt et årligt møde mellem netop Bridgewalking og naboerne for at understøtte dette .