I 2023 købte de to lillebæltskommuner; Fredericia og Middelfart skibet Aventura. Allerede et år efter kommer den ikke til at sejle. I forbindelse med et af de obligatoriske syn af Aventura er det blevet konstateret, at brændstoftankene på skibet er utætte og tærede i en sådan grad, at de skal udskiftes.

Tankene blev ellers tryktestet så sent som sidste år. Det er ikke muligt alene at udskifte tanke og rørsystemer, hvorfor udskiftningen kommer til at indgå i en større renovering af skibet, som bestyrelsen forventes at skulle træffe beslutning om hen over sommeren. Af den grund kommer Aventura således ikke ud at sejle i 2024.

– I Bridgewalking er vi rigtig ærgerlige over, at vi ikke får Aventura på vandet denne sommer, men der er tale om en uforudset hændelse, som ingen kunne forudse og dermed heller ikke forebygge. Heldigvis er der for både lokale borgere og turister en række andre muligheder for at komme ud at sejle på Lillebælt. Det understøtter Bridgewalking gennem kampagnen Sommerdage Ved Bæltet, der samler de mange turbådsoplevelser i Fredericia og Middelfart, udtaler Bridgewalkings formand Henrik Neelmeyer.

Lisbeth Behrendt (10-09-2021): Foto må kun anvendes ved omtale af Middelfart Kommune. Kreditering: Lisbeth Behrendt/Middelfart Kommune

Af samme grund er den planlagte forpagtning sat i bero.

Galeasen Aventura er bygget i Kolding for 110 år siden og har siden sejlet i Lillebælt. Aventura blev købt af Bridgewalking Lillebælt for at bevare skibet som sejlende kulturarv og for at understøtte turismen i Fredericia og Middelfart.