Debatten om uroen og kriminaliteten i og omkring Hellestedet, har indtil nu kun peget på en løsning, – den meget omtalte overvågning. Hellestedets brugere er borgere med misbrugsproblemer. Borgere som gennem årene har haft forskellige steder, bl.a ved havnen, hvor man har mødtes i et socialt fællesskab på lokaliteter, hvor man ikke umiddelbart var til skue og gene for omgivelserne. Tidligere var der en ret skarp adskillelse mellem borgere med et lovligt misbrug (alkohol) og borgere med et ulovligt misbrug (div. Stoffer). Begge typer misbrug er lige skadelige for den enkelte og for samfundet, men vi har har i Danmark valgt, at det er kriminelt at sælge og besidde stoffer, hvilket på ingen måde har begrænset brugen af stoffer, det har blot øget kriminaliteten og indtjeningen i banderne og forøget størrelsen på politiets bonusordninger. “Misbrugsbekæmpelsen” har forgældet udsatte borgere i stofmisbrug. Det bør også bemærkes at psykiske lidelser og misbrug ofte følges ad. Sættes der kamera op ved Hellestedet, vil det formentlig flytte handlen med stoffer og andre kriminelle aktiviteter om i en anden gade eller op på volden. Det er yderst forståeligt at naboerne til Hellestedet er frustrerede over situationen. Hellestedet er ikke en holdbar løsning på denne lokalitet og det bør derfor overvejes om ikke der skal findes en helt anden løsning. Et forslag kan være at benytte Flydedokkens område og i samme omgang etablere “skæveboliger”, for folk som har svært ved at begå sig og trives i almindelige boliger. Flydedokken kan ligeledes rumme et mindre forsorgshjemstilbud for hjemløse, hvor der er tilknyttet fagpersonale som kan hjælpe beboerne videre, efterhånden som de bliver klar til det.

Indtil videre er der intet der tyder på at misbrug stoppes eller begrænses med straf og forarmelse og vi kan gøre mere for sikre udsatte borgere i misbrug et værdigt liv. Nyere undersøgelser tyder på at et liv med trygge rammer i form af en bolig, et job, hvad enten det er lønnet eller som frivillig, øger chancen for en god relation til familie og venner og kan forøge det mentale overskud til at begrænse eller ophøre med misbrug.

Connie Maybrith Jørgensen
Byrådsmedlem for SF Fredericia