Noget kunne tyde på at de mange penge som er brugt på konsulenter til arbejdet med udviklingen af en ny Midtbystrategi , er spildte, når Tekniskudvalg slår ud med armene og mener den en eneste løsning er at åbne gader for biltrafik. Der er ikke skyggen af evidens for at mere biltrafik gavner handlen. Handlen kan vel heller ikke være det eneste der tæller, her i vores flotte historiske by. En smuk by der også gerne må være til at bo leve i. 

At det at give bilister mulighed for at køre forbi butikkerne, frem for at lade gående få tid til at kigge på varerne på tæt hold, skulle give mere handel, virker ærligt talt en kende absurd. Hvad det er der gør at man i det politiske udvalg ikke respekterer arbejdet med Midtbystrategien, således Fredericia kan få en helhedsløsning, er yderst mærkværdig. 

I SF er vi modstandere af at nedlægge gågader. SF ønsker god plads til de bløde trafikanter og et gademiljø som er grønnere og mere inspirerende at opholde sig i, hvad enten man er beboer, gæst eller handlende i byen – med andre ord, er vi helt i tråd med visionen om at “være grøn i verdensklasse”.

Kære Teknisk Udvalg – det er en ommer!

På vegne af SF 

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådsmedlem, Fredericia Kommune