Mandag vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Byråd, at Fredericia Triathlon Team tildeles 250.000 kroner fra den såkaldte brandingpulje. Det gør, at den lokale triathlonklub kan afholde de nordiske mesterskaber i starten af september.

Tidligere i januar skrev AVISEN, at Fredericia Triathlon Team havde fået muligheden for at afvikle de nordiske mesterskaber senere på året. Det skete, da de norske arrangører trak sig, og derfor blev den fredericianske triathlonklub spurgt af Triathlon Danmark, om de kunne stå for afviklingen af stævnet. Det krævede, at de kunne få tildelt midler af Fredericia Kommune, hvorfor de havde ansøgt om 250.000 kroner fra brandingpuljen og 100.000 kroner fra Kultur- og Idrætspuljen.

– Det er et spørgsmål om vi kan finde økonomien til det, alternativt at der ikke bliver noget. Det kunne være fint, hvis vi kan mesterskabet til byen allerede i år. Vi har planer om at søge det i 2024 og 2025. Derfor kom i år egentlig for tidligt, da midlerne i budgettet først er afsat til sådanne events i de år, sagde Fredericia Triathlon Teams formand, Carsten Andersen, ved den lejlighed.

Siden har sagen været i både Kultur- og Idrætsudvalget og i Økonomi- og erhvervsudvalg. I Kultur- og Idrætsudvalget blev forslaget nedstemt, da Socialdemokratiet kun ville bevilge 50.000 kroner fra puljen, og derfor gjorde Venstres Peder Tind brug af standsningsretten, som ville sende sagen i byrådet.

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget tog sagen en ny drejning. I sagsindstillingen stod, der at de tre ansøgere til brandingpuljen, Fredericia Triatlon Team, Metal Magic Festival og Fredericia Live, ikke ville blive tildelt de beløb, som de havde ansøgt. Kommunaldirektøren indstillede, at triathlon ville blive tildelt 125.000 kroner, Metal Magic Festival 62.500 kroner og Fredericia Live tildeles 125.000 kroner. Det svarer til 50 procent af de ansøgte beløb, men et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten besluttede at give en tillægsbevilling på 500.000 kroner til brandingpuljen fra bufferpuljen. På den måde kunne ansøgerne få det beløb, som de havde søgt om, og samtidig ville der stadig være 275.000 kroner tilbage i brandingpuljen til resten af 2023.

– Jeg er utrolig glad for, at mine kollegaer i Økonomi- og erhvervsudvalget har landet den her fællesbeslutning. Jeg er rigtig glad for, at jeg har kastet mig ind i kampen om at få triathlon til at afholde nordisk mesterskab til september. Jeg er også glad for, at det lykkedes at give penge til alle tre projekter, siger Venstres politiske ordfører, Peder Tind.

Grunden til, at Peder Tind brugte standsningsretten i Kultur- og Idrætsudvalget var, at han ikke var sikker på Fredericia Triathlon Team ville blive tildelt 250.000 kroner fra brandingpuljen.

– Deres smertegrænse var 300.000 kroner i det samlede beløb. Jeg brugte standsningsretten for at man kunne få mere i Kultur- og Idrætsudvalget. Nu kan tri afholde deres stævne og det er vigtigst for mig. Det har været en debat værd, og det har været vigtigt at kaste lys på det og få overbevist kollegaerne om, at det er en god idé og derfor er jeg glad for, at vi har landet den her beslutning, fortæller Tind, der har været vedholdende i debatten:

– Når triathlonklubbens smertegrænse var på 300.000 kroner kunne vi risikere at bevillige penge til noget, der ikke blev til noget, og det var et reelt argument. Når vi så lander en aftale med 250.000 kroner fra den ene pulje og 50.000 kroner fra den anden, så er det fint. Jeg har passioneret argumenteret for folkefesten, som det vil komme til at give. Det vil give vores by et løft, og det er den vej vi kommer til at gå fremadrettet også, når vi får vores eventpulje fra 2024, siger Peder Tind.

Tind mener ikke, at et indgreb i bufferpuljen på 500.000 kroner får betydning for resten af eventuelle uforudsete udgifter i 2023.

– Det er godt at have en bufferpulje. Det er få penge vi skal bruge nu, når man kigger på budgettet i hele kommunen. Det er med til at brande Fredericia og skabe vækst, liv og økonomi for de turister der må komme. Det er en sund case, slår han fast.

De Konservative undlod at stemme i sagen i Økonomi- og erhvervsudvalget. Det var der en særlig grund til.

– Man fandt en halv million ekstra og stoppede i brandingpuljen, og det undrede mig, at vi havde så nemt ved at finde de penge. Vi har rigeligt andet at bruge penge til. Jeg undlod at stemme så jeg kan tænke over det frem mod byrådsmødet på mandag, siger partiets gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Vi nåede til den 23. dag i 2023, og så tager vi penge fra bufferpuljen, og det var noget som flere partier var modstander af sidste år.

Hvad skal bufferpuljen anvendes til efter din mening?

– Jeg har ikke noget bestemt ønske til anvendelsen af den. Den er til uforudsete udgifter, hvor vi er pressede eller i krise og så skal vi have noget stående. Hvis man vil have de her arrangementer kan man godt finde pengene til dem fra et andet område, forklarer Rachlitz og slutter:

– Der er det principielle i, at budgetterne skal overholdes, og forligspartierne hævder, at de har retvisende budgetter, og vil have stram rammestyring, og så alligevel skulle vi ikke længere end 23 dage ind i 2023 før, at man skulle tage fra bufferpuljen.

På trods af modstanden fra De Konservative, kommer et flertal til byrådsmødet på mandag i Fredericia, dermed formentlig til at vedtage, at Fredericia Triathlon Team kan komme til at afvikle De Nordiske Mesterskaber i triathlon til september.