https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Senior- og socialudvalget i Fredericia Kommune har fået fremlagt et stort forbrug af vikarer på ældreområdet. Det skal barberes ned, slår De Konservatives Kirsten Hassing Nielsen fast.

Sidste år brugte Fredericia Kommune 57 millioner kroner på vikarer på ældreområdet. Det er et tal, der vækker opsigt, da det er samme beløb som i Odense Kommune.

– Vi har fået fremlagt en sag i Senior- og socialudvlaget der viser et betragteligt merforbrug på vikarer, og det skal vi forholde os til og tage ansvar for, og det er noget eskaleret, at det er så stort at jeg ikke ser anden ud vej end vi udviser en kraftig tilbageholden med bruge naf vikarer, det er en ærgerlig situation at stå i , da vi ved , at der mangler mange hænder stadig indenfor ældreområdet, men vi er nødt til at gøre noget ved det og lave en kraftig opremsning, da vi ikke kan overhøre det, siger Hassing, som er næstformand i udvalget.

Selvom der nu skal skæres på vikarer, betyder det ifølge Kirsten Hassing Nielsen ikke en forringelse på ældreområdet.

– Vi har fået forlagt en sag og der er den min forventning at vi kan fortsætte grebet og blive tilbageholden uden at det går udover de ældre, og det har jeg forventning om, man skal huske det ikke er et forbud mod at anvende vikarer, men det vi gør er at vi arbejder på at lave retningslinjer for brugen af vikarer, da vi kan se det ikke har været praksis for det med stringent og ensarthed om det, men det bliver der lavet nu, og det er noget jeg og det øvrige udvalg vil følge tæt. Vi skal sikre, at de ældre får den pleje de skal have, forklarer Kirsten Hassing.

Hassing ser fordele i at anvende fast personale, som heller ikke er så dyre i drift som vikarer.

– Det er helt klart, at det at bruge vikarer er dyre end at bruge faste medarbejdere. Det vi skal huske er, at der er andre ulemper ved brugen af vikarer, da det kan påvirke den daglige drift, og de ældre kan opleve, at der kommer mange forskellige i deres hjem og det kan gå udover dokumentationens arbejdet der skal gøres, og det er derfor tryghed og sikkerhed i det, og at der så vidt muligt sikres faste medarbejdere. Det er vigtigt at sige, at der kan være brug for at tilkalde vikarer, men vi skal ind på en anden praksis hvor der ikke er så stort et merforbrug af vikarer, siger hun.

I budget 2024 er det fastlagt, at man vil komme til at anvende robotstøvsugere. Det kan være med til at effektivisere ældreområdet.

– Noget af det vi har fremlagt i budgettet fra næste år er robotstøvsugning, og det er et sted hvor det gør mindst ondt og gør at vi opretholder en ydelse, og det er et område, hvor vi med fordel kan indføre teknologi uden det er på bekostning af en ældrepleje, som vi vil have, og hvor vi frigøre hænder til andre opgaver til de ældre, som vi også gerne vil opretholde. Jeg ser derfor ikke en modsætning i at indføre teknologi og opretholde en værdig ældrepleje, men vi vil tage teknologisk anvendelse, hvor det gør mindst ondt og frigører hænder vi har meget brug for, siger Kirsten Hassing.

Som følge af brugen af vikarer, er der i 2023 udsigt til et merforbrug i Senior- og socialudvalget. Merforbruget forventes at være på omkring 5,5 millioner kroner, og ifølge forvaltningen er det især grundet vikarer på hjemmeplejens område.

– Jeg håber, at vi med det her greb tager en stor ås stor bid af merforbruget og at vi er godt med og kan sikre en økonomi i balance indenfor det her udvalgsområde, slutter Kirsten Hassing Nielsen.