Vi skal løbe, gerne med de kongelige, vi skal heppe på håndbolddrengene og være glade for dem der spiller fodbold og ikke mindst pigerne der har fået en ny boldbane.

Vi skal være glade for de skibe med mange turister der ligger til kaj i byen og glade for at vi har muligheden for at de gør det.

Det vi ikke skal være glade for er dem der er på overførselsindkomster, dem der står uden for det store fællesskab og dem der ligger byen til last i form af et misbrug eller mangel på et arbejde.

Vi er kun noget værd for byen hvis vi løber med og hvis vi er i arbejde, vi er kun noget værd for byen og vores kommune, hvis vi tænker i at tage hånd om vores eget liv og give byen alt også selv om vi ikke magter det hverken fysisk eller psykisk.

Vi forsøger som by at nedtone de kæmpe problemstillinger vi har med narkoen der flyder ind over vores kommunegrænse, vi forsøger at nedtone de kæmpe udfordringer vi har med at mange ikke kommer i arbejde grundet nogle rigide regler og tilgange til den enkelte borger.

Vi forsøger at nedtone vigtigheden af at møde det enkelte menneske der hvor de er i livet, det kommunale tilbud ”Din Indgang” er blevet til et sted hvor alle skal hen, her skal alle der ikke er i arbejde, alle der er syge trækkes igennem et forløb hvor de skal lære alt om at forvalte deres energi i løbet af hverdagen.

Alt dette imens borgerne og de ansatte i kommunen står magtesløse tilbage og i en situation hvor regningen blot bliver større og større.

Der er på intet tidspunkt kommet nogle forslag til hvordan man har tænkt sig at løse disse her problemstillinger, nej det er nemmere at jagte og presse borgerne til at blive en del af det store fællesskab også selv om deres livssituation ikke åbner op for det.

Tænk hvis man var et par løbesko eller et par fodboldstøvler eller lidt harpiks på fingrene, ja så ville man være interessant, at være udsat, misbruger eller handicappet er ikke noget der taler til den positive side på ens cv, nej tvært imod.

Ja vi har en stram økonomi i kommunen, en økonomi der selvfølgelig ikke bliver bedre af diverse regnefejl, men vi kan ikke blive ved med at bruge denne overskrift for ikke at vil gøre noget, vi kan ikke blive ved med bare at se til, hvis man som politisk valgt i byrådet tænker ” jeg bedre vidende ” ja så har man allerede tabt, for hvis det skal lykkes at ændre på tingene i vores by, ja så skal man række hånden frem til dialog og til forståelse.

Måske ”Din Indgang” skulle oprette et målrettet kursus med overskriften, lær at gå i dialog med omverden, et sådan kursus vil kunne åbne op for at rigtigt mange af de borgere der har en sag i kommunen vil kunne komme et helt andet sted hen i livet, til glæde for det store fællesskab.

Jan Filbært

Formand Retssikkerhed for alle