Landets statsminister og regeringens ministre taler om pligter og ansvar.

Vi skal alle tage andel i at få Danmark til at fungere og det er gennem at arbejde. Ordene har forplantet sig ned til lokalpolitikerne, sågar her i Fredericia. Også her holdes der taler og laves Facebook opslag hvor ordene har plads, det der undrer os i foreningen Retssikkerhed For Alle, er at det ikke gå begge veje. Flere af Fredericias borgere må se ind på, at der stilles krav til dem, alt i mens de ikke møder samme tilgang til kommunen. Vi ser flere eksempler på det i vores arbejde, eksempler hvor borgernes retssikkerhed er tilsidesat og hvor der sker så graverende fejl, at borgernes liv bliver fuldstændigt vendt på hovedet.

Lad mig give et par eksempler fra dagens Fredericia. Unge mennesker under 18 år der drives rundt i systemet, nogle af dem er selvmordstruet, nogle af dem kæmper med traumer, traumer der aldrig er blevet talt om eller behandlet, men de skal alle leve op til deres pligter og ansvar.

Psykisk syge voksne, der har været i systemet, ja sågar i over 15-20 år, deres diagnoser og deres mentale tilstand har ikke været med til at Fredericia kommune har anskuet og ageret anderledes i at give disse borgere et anstændigt liv, nej for pligten og ansvaret har fyldt mere i bestræbelserne på at få borgerne i arbejde, for det skal vi alle.

Skulle de efter mange i systemet, ende med at blive tildelt eks. førtidspension, ja så skal de også opleve at politikerne bringer disse pensioner i spil, for selv om man er psykisk syg, selv om man ikke kan arbejde, så må og skal vi alle leve op til pligten og til ansvaret allerhelst gennem et arbejde, ja man går endda så langt til at sige og skrive, at det skulle være rigtigt godt for de psykisk syge.

Jo kære medborgere i Fredericia, det sker også her i vores kommune, dette her handler ikke kun om økonomi, men også om menneskesyn og den måde vi ser på disse medmennesker på.

Der bliver presset nogle retningslinjer ned over ørerne på de ansatte, der for en hver pris skal efterleve disse, for at borgerne kan leve op til deres pligt og ansvar.

Men når man som 16-17 årlig er selvmordstruet, har store traumer, så tænker man ikke i pligt og ansvar, så tænker man på at overleve, på at opnå bare lidt glæde i livet, på at få en fremtid, dette med kommunens hjælp.

De psykisk syge kæmper for at få fred og ro i deres liv, de kæmper for forståelse og for at blive anerkendt for den de er og ikke som nu som en borger der ikke vil leve op til pligten og tage ansvar.

Kære Fredericia der er brug for en holdnings ændring i den måde vi ser på disse medmennesker, glem pligten og ansvaret for en stund, for når man som kommune ikke altid selv kan leve op til ordene, hvordan kan man så tillade sig at forlange det af andre.

Retssikkerhed For Alle
Formand, Jan Filbært.