Af Stig Gerdes, bestyrelsesmedlem i DF Fredericia

Jeg er ikke vaccinemodstander, ikke ejer af en sølvpapirhat eller konspirationsteoretiker, men jeg er en pensioneret kritisk læge, der, gennem mange år, har set mange uregelmæssigheder og uretfærdigheder i vort samfund og sundhedsvæsen. Jeg vil forsøge at dele min viden med læserne, som så selv kan afgøre alvorligheden beskrevet i artiklen.

I mit arbejde som læge har jeg mødt kolleger, politikere, djøf`er, sundhedsministre og medicinalbranchen på godt og ondt. 

Jeg vil henvise til ” Institute for Scientific Freedom” fra 2019 samt “Broken Medical science” fra 2023 på google. Begge oprettet af Peter Gøtzsche for at få gennemsigtighed og ærlighed ved kritisk holdninger til Big Pharma, sundhedsvæsener, psykiatri oa Worldwide. Jeg antager læseren kender P. Gøtzsche`s baggrund.

D. 1/6 2024 stemmes der i “World health Assembly ” i Geneve om: 

1. Ændringer i IHR ( International health  Regulation), således WHO juridisk set står til at blive en diktatorisk organisation, som alene bestemmer, hvilke vidtgående tiltag,  der kan/skal indføres for at håndtere en pandemi Worldwide.

2. WHO`s nye pandemitraktat, hvorved WHO`s formand alene kan erklære en pandemi og derved aktivere vidtgående beføjelser og uden nogen målbare kriterier.

Der er bred opbakning fra den danske regering og EU. Når disse to punkter vedtages, kan alle lande med god samvittighed forklare deres befolkninger, at det er WHO, der har erklæret en pandemi og indført de skappe sanktioner, som vi alle kender fra  “covid-pandemi boblen”. Sanktioner, hvis følgevirkninger verden lider under endnu. Det er vigtig at pointere, at WHO ikke er en folkevalgt organisation og dermed ikke demokratisk. Alene derfor bør EU ikke stemme for, men kraftigt imod disse udemokratiske forslag.

Pressen har i sidste uge bredt dækket nyheden om, at fugleinfluenza i nær fremtid, vil sprede sig fra fugle til dyr og videre til mennesker og endeligt imellem mennesker, ligesom covid-virus gjorde i 2020 . Derfor er det nærliggende at tro, at WHO i løbet af efteråret 2024 erklærer en fugleinfluenza- pandemi og indfører de samme sanktioner, som ved covid- pandemien i 2020. Der skulle allerede være Vacciner klar! Vacciner, der normalt tager 3-5 år at udvikle, hvilket covid-vaccinen ændrede til 1 år. Fugleinfluenza-virus forårsages af et influenza-A virus og som H5N1 ikke kan smitte mellem mennesker, men det kan de kommende “farlige” mutationer, vil WHO garanteret hævde.

Influenza-virus har været en udløsende sygdomsårsag  hos mennesket i århundrede og givet årsag til frygt, utrolige historier osv. Dette fyldte meget af sendefladerne i TV under covid-pandemien, således frygten rigtig kunne sætte sig i befolkningen. Den” Spanske Syge” huserede i 1918-1920 og forårsagede millioner af syge og døde. Det skal kraftig pointeres, at befolkningernes immunforsvar på den tid var helt i bund pga krig, udbredt sygelighed, sult og vitamin mangel. Covid-virus er en gammel kending fra før 2000, som de fleste af os derfor har immunitet imod, før pandemien brød ud. Ydermere er den meget lidt dødelig. De voldsomme pandemi forebyggende tiltag var helt unødvendige!!! Verdens sundhedsvæsener blev grebet af “PANIK”. Der er meninger fremme om, at pandemien var orkestreret. Det ulykkelige ved hele covid-pandemien er, at der var og fortsat er meget effektive behandlinger mod virus, som også kan virke mod fugleinfluenza-virus, og at samtlige pandemi tiltag var helt unødvendige. De mange dødsfald og følgesygdomme efter covid-infektionen og vaccinerne kunne være undgået. Indførelsen af vaccinerne var en katastrofe!

Skal vi finde os i endnu en “covid-pandemi boble”? Hvad kan vi gøre for at imødegå dette? Er det politiske spil kørt? Har demokratiet spillet fallit? 

 Jeg håber læseren kan forstå, hvilke manipulationer og løgne der, endnu engang, vil ramme vor klode i løbet af kort tid. 

VEDTAGELSEN MÅ IKKE SKE!