Socialdemokratiets David Gulløv langede i en artikel ud efter de partier, der præsenterer en midtbystrategi på forsiden af byens aviser. Men den kritik giver Niels Martin Vind (V) ikke meget for. Han mener i stedet, at Socialdemokratiet skal komme ud af deres lukkede processer.

Socialdemokratiet: Midtbystrategi skal inddrage aktørerne – og ikke udstilles i pressen | DANSKE DIGITALE MEDIER A/S (ddig.dk)

Spørger man Niels Martin Vind, så er der et behov for at gøre noget ved Fredericias midtby. Derfor er han glad for, at han sammen med sit parti, Venstre, har kunnet fremlægge konkrete idéer til fremtidens Fredericia.

– Venstre i Fredericia har fremlagt et forslag til en midtbystrategi, der kort fortalt indeholder et forsøg med sivegade i Danmarksgade, en bypark med vandforsinkelsesbassin på Axeltorv, flere aktiviteter i byen samt mulighed for at omdanne butiksarealer til boliger. Vi mener, at det er på høje tid, at vi kommer i gang med at fremtidssikre vores handelsby, siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– Vi SKAL klare cuttet som en fremtidig handelsby, som analyser siger kan lade sig gøre, hvis vi sammen med butikkerne og borgerne gør os umage. De tomme vinduespartier i den øvre del af midtbyen, der er accelereret det sidste halve år, og flytningen af butikker ned mod Kanalbyen kalder på handling.

Politiske udmeldinger og dialog er ikke modsætninger

David Gulløv (S) rejste en kritik af, at byens butiksdrivende skulle læse i medierne, hvordan politikeres ønsker for Fredericias fremtid skulle se ud. Han pegede på, at en midtbystrategi skal funderes i samarbejde mellem politikere og aktører. Det mener Venstre og Niels Martin Vind også – og han mener ikke, at de to ting er modsætninger.

Er det en politisk opgave at melde sine ambitioner ud gennem pressen og ikke gennem dialog med bygningsejere og forretningsdrivende?

– Venstre vil og gør begge dele. Vi har været og er i dialog med bygningsejere og forretningsdrivende, men vi mener, at alle borgere med interesse i midtbyens udvikling skal inddrages i dialogen. Det politiske rum bør åbnes op, så borgerne kan følge debatten, da det giver et langt bedre deltagerdemokrati end de lukkede processer, som David Gulløv lyder til at foretrække, siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– Venstre har ikke siddet på magten i Fredericia i 100 år, så vi ved godt at vores forslag skal suppleres af andre gode ideer fra mange forskellige aktører. Socialdemokratiet siger, at de har gode ideer, men hvorfor holde dem hemmelige? Det skaber utryghed.

– På samme måde som med midtby-udspillet er Venstre kommet med klare visioner og forslag i visionsarbejdet, i vores sundhedsudspil samt på andre områder. Vores byrådsgruppe stikker ikke hovedet i sandet, men vil være mandater, der arbejder, slår Niels Martin Vind fast.

Hvornår i processen skal aktørerne inddrages?

– For over halvandet år siden blev der lavet en fin COWI-rapport om vores handelsliv, der blev fulgt op af en workshop i Tøjhuset. Siden er der intet sket. Det fortjener hverken handelslivet eller fredericianerne. Så svaret på spørgsmålet er, at dialogen med aktørerne har været startet op og naturligvis skal fortsætte. Socialdemokraterne kan dog ikke kræve en samlet melding fra handelslivet, da Fredericia Shopping forståeligt er splittede på i hvilken retning butikslivet i fremtiden skal vende sig. Her kræver det politisk mod og ansvar at tænke helhedsorienteret, forklarer Niels Martin Vind.

Socialdemokratiet er ikke på vej mod mere åbenhed

Niels Martin Vind mener ikke, at den rejste kritik har noget på sig. Tværtimod mener han, at Socialdemokratiet ikke ønsker en åbenhed i beslutningsprocesserne. Det er en åbenhed, som han og Venstre ellers hyppigt efterspørger.

Kan man ikke tale åbent om visioner uden at det gøres på forsiden af medierne, men eksempelvis gennem inddragende møder med aktørerne?

– De to borgerinvolverende greb er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Dybest set viser David Gulløvs angreb på Venstre, at Socialdemokraterne ikke har rykket sig hen mod den åbenhedskultur, som de lovede efter sagen med deres tidligere borgmester. Venstre i Fredericia har ambitioner om udvikling og tør diskutere de visioner med borgerne. Det kunne være godt for vores kommune, hvis socialdemokraterne også kom i gang, siger Niels Martin Vind.