Venstres gruppeformand, Peder Tind, melder ud at Venstre er parat til at indgå i forhandlingerne om det kommende budget med en konstruktiv tilgang. Han slår fast, at Venstre vil gå ind og tage ansvar. Økonomien er under pres, så der er udfordringer for hele byrådet.

– Man kan på mange måder sige, at der bliver tale om et svært budget at få på plads. Når vi kigger på, hvordan vores og andre kommuners økonomi er, så er vi under pres. Langt hen af vejen står mange kommuner i Danmark med det her problem. Der kan være kommunale forskelle, men vi skal forholde os til det. Vi bad før sommerferien forvaltningen om at komme med nogle indspark, og dem har vi ikke set endnu. Så det er for tidligt at være konkret, siger Peder Tind.

Der har i Fredericia Kommune været en lang tradition for brede forlig. Venstre har også været en del af denne kultur, bortset fra et år hvor inklusion i skolerne var på budgettet. Også i år er familierne en del af Venstres politik, forklarer Tind:

– Nej, altså man kan sige, at vi har været med de sidste mange, mange år, minus et enkelt år. Og det er rigtigt, der var et år, hvor vi ikke var med, fordi der var simpelthen for mange ting i det budget, vi ikke kunne se os selv i. Herunder hele spørgsmålet om vi skal fremme inklusionen i folkeskolen. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det bliver et budget, hvor der skal spares, og hvor vi er udfordret særligt på familieområdet, på børneområdet, på det sociale område og på det specialiserede område. Det er kendt i andre kommuner også. Så det bliver et budget, hvor vi er udfordret, og hvor vi skal tage ansvar. Og det er også der, jeg synes, at Venstre vil stille sig. Det er, at vi går ind i det her budget på to ben, kan man sige.

Peder Tind uddyber, at det ene ben er, at man gerne vil tage ansvar. Venstre er byens andet største parti, og det mener han er forpligtigende. Både når der skal fordeles penge, men også når der skal spares.

– Så langt hen af vejen, så er Venstre der, hvor vi er et ansvarligt parti. Det andet ben er, at den politik vi gik til valg på, den gælder i hele perioden på de her fire år. Det er jo, at Fredericia Kommune skal være børnefamiliernes første valg. Det er et af de områder, vi gerne vil brandes på, og noget som vi gerne vil styrke Fredericia Kommune med. Både for de borgere, som er her, men også dem, som vi gerne vil have til at flytte til Fredericia i fremtiden, siger Peder Tind.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Samtidig holder han fast i den vision for Fredericia, der er blevet vedtaget af byrådet. Børneområdet er en af de tre pejlemærker i visionen. Derfor mener Tind, at det er vigtigt under forhandlingerne, at man holder sig for øje at visionen også forpligtiger politikerne:

– Det gælder også den grønne omstilling. Vi har givet hinanden håndslag på visionen og dermed også pejlemærkerne i denne. Det er den retning vi skal, de næstre ti år. Samtidig skal vi sikre at budgetterne er retvisende. Men jeg er optimist og positivt indstillet. Selvom vi står foran nogle udfordringer i forhold til budgettet, så håber jeg, at vi får et rigtig godt forhandlingsklima. Jeg glæder mig til at forhandle med borgmesteren, og jeg tror, at vi kan finde hinanden. Det er mit udgangspunkt. Jeg går ikke ind af døren og tænker, at det her bliver svært. Eller kravler op i nogle træer. Jeg går ind pragmatisk og vil forhandle og tage ansvar. Det håber jeg også, at der er mange andre partier der vil, fordi på den måde kunne vi også lande et budget.

Et potentielt sparekatalog er også på brættet. Det kommer fra forvaltningen. Peder Tind opfordrer til at man husker på, at det handler om mange områder, mange mennesker og service-niveauet.

– Det handler om mange ting, og derfor skal vi også have stor respekt for både det katalog som forvaltningen kommer med, samt den høringsfase, der kommer omkring det. Så før vi politikere begynder at stå i kø for at blive høvlet ned for det ene eller andet, så tror jeg det er vigtigt, at vi se tingene fra et større perspektiv, understreger Tind.

Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet gerne vil have set på organisationsstrukturen i Fredericia Kommune. Venstre finder det naturligt, at man efterser organisationen:

– Jeg synes, det er naturligt, at man kigger på administrationledelse generelt. Det er også noget som Venstre er kendt for, at vi gerne vil have en så effektiv organisation, som overhovedet muligt. Så jeg synes, at vi skal kigge organisationen igennem, for at se om vi kan skærpe vores økonomi. Altså kigge på det med nye briller. Venstre har også kigget på, om Fredericia skal trække sig ud af samarbejdet omkring Trekantområdet Danmark, fordi vi gerne ser at pengene bruges i Fredericia. Det samme gælder ønsket om at sælge ud af kommunens ejendomme, så det ikke koster en masse i vedligeholdelse.

Endeligt fastholder Peder Tind at en by skal investere i events og kultur, så der er attraktion omkring byen. Både for at styrke turismen, men også tilflytningen til kommunen.

– Man skal kunne opleve noget i Fredericia 365 dage om året. Og det er også en del af vores vision. Vi skal styrke brandingen af byen, og det ønske går vi klart ind i budgetforhandlingerne med, slutter Tind.