Sune Nørgaard fra Fredericia opnåede en syvendeplads ved opstilling af EU-kandidater ved Dansk Folkepartis årsmøde lørdag den 30. september i Viborg.

Det der i teorien skulle have været en kilde til fred, samarbejde, fremskridt og velstand for nationer over hele Europa – Den Europæiske Union, er i stedet blevet til et bureaukratisk kæmpemonster, der tager magten væk fra danskerne og overfører den til sig selv, mener Dansk Folkeparti.

– Beslutninger, der burde træffes tættere på danskerne, bliver i stedet taget af fjernstående embedsmænd og politikere i Bruxelles. Det fjerner den demokratiske proces fra danskernes hænder og fører til en stadig større afstand mellem os og beslutningstagerne i EU, sagde Sune Nørgaard.

Mange ord gik igen ved de forskellige talere:

  • Vi skal ikke afgive mere suverænitet til EU.
  • Vi skal ikke pålægges økonomiske forpligtelser, der ikke tjener Danmarks interesser.
  • Vi skal ikke have et fælles flag.
  • Vi skal ikke have en fælles hymne.
  • Vi skal ikke indgå i en EU-hær.
  • Vi skal slet ikke have åbne grænser.

– Jeg ønsker et opgør med konventionerne. Grundloven skal gælde i Danmark – ikke forordninger eller direktiver udstukket fra EU. Vi skal hjemsende udlændinge, der er dømt for kriminalitet, uagtet om de har et tilhørsforhold eller er statsløse. Det er ikke rimeligt at blive dømt til udvisning og så lade danskerne betale for et tålt livslangt ophold i Danmark, sagde Sune Nørgaard.

Derfor er det altafgørende, at Dansk Folkeparti er repræsenteret i EU. Der er sat et stærkt hold i Dansk Folkeparti og Sune Nørgaard sluttede talen af med følgende:

– Jeg er en stærk stemme for Dansk Folkeparti i Fredericia. For gud. For konge, og for fædrelandet.