Gruppeformand for Socialdemokraterne i Fredericia, Søren Larsen, blev efter forrige valg til byrådet også viceborgmester. Men det er arbejdet med at forandre og forbedre vilkårene på ældreområdet, der for alvor har givet hans politiske indsats vind i sejlene. Rundt omkring i kommunen oplever han, at der er mange engagerede medarbejdere, der har et meget stort hjerte i deres arbejde for ældre.

– Jeg synes, at det er spændende at være med til at lave en politik, der sikrer, at de ældre får en god og værdig ældrepleje. Det er lige meget, om det er pleje i deres hjem, eller om de skal være på et plejehjem. Det er mennesker, der har været med til at bygge vores samfund op, så det er vigtigt, at vi har nogle ordentlige plejefaciliteter til dem, hvis de får brug for det, siger Søren Larsen.

Han slår fast, at der rent politisk er kommet et stort fokus på kommunens plejehjem. Der er blevet afsat penge til at gøre plejehjemmene hyggeligere, sådan at det føles som et rigtigt hjem. Det handler om, at det ikke føles som en institution:

– Stævnhøj er et godt eksempel, der er man kommet på plads. Det er det første plejehjem i rækken, og den udvikling skal fortsætte. Vi skal også til at efteruddanne vores plejepersonale, som skal sikre at vores ældre får en mere kærlig og omsorgsfuld pleje. Det handler om at bryde ensomheden og kedsomheder, forklarer Larsen.

Det er klassiske holdepunkter for Socialdemokraterne, der driver Søren Larsens interesse for ældreområdet. Der har været udfordringer med de kommunale budgetter, og derfor kæmper han for at området udvikler sig positivt. Arbejdet med at forbedre plejehjemmene handler om at sikre mere livskvalitet:

– Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Det er fantastisk at komme ud på eksempelvis Stævnhøj. Da vi sad for to år siden og snakkede om hjemlighed og lavede budget, satte vi penge af til at udvikle plejehjemmene i en bestemt retning. Så er det megafedt at komme tilbage efter at pengene er blevet brugt, og så se hvor meget de rent faktisk har fået ud af det.

Når man som han og de andre udvalgsmedlemmer kommer på besøg på kommunens plejehjem, så er der også nogle rutiner, der skal overholdes. Blandt andet skal man betragte det som et besøg i folks hjem:

– Vi kan ikke bare komme tromlende ind og snakke med folk. Hvis der er ældre ude i fællesarealerne, så kan vi tale med dem. Men det skal være med en værdig balance. På den måde er vi jo ikke inviterede gæster til folks hjem. Men det er godt som politiker, hvis man kan være med til at skabe mere livskvalitet.

I forbindelse med årets julefejring er der også planlagt aktiviter på plejehjemmene i Fredericia. Så der kommer Lucia-optag og hjemlig hygge. Det er en tid, som Søren Larsen glæder sig til på de ældres vegne:

– Generelt er personalet rigtig gode til at lave julearrangementer. Det er også mit indtryk, at de ældre ser frem til den højtid. Vi har også ansat nogle medarbejdere, der ikke skal lave andet end at tilrettelægge maden og være der, mens det spises, så det bliver en god oplevelse. De tilkendegivelser vi har fået fra de ældre er, at de ser frem til måltiderne på en helt anden måde. Nu betyder det meget mere for dem, end det gjorde for bare et år siden.

I hverdagen følger Larsen med i både den landsdækkende og lokale indsats for at skabe gode vilkår for ældre i Danmark. Han lægger ikke skjul på, at han gerne vil have en rigtig god jul til de ældre i år. Samtidig inviterer han også til dialog, hvis der er ris og ros til de initiativer, der er i Fredericia Kommune på ældreområdet. Men samlet set er han glad for de principbeslutninger, der blev truffet for nogle år siden. På det tidspunkt var han ikke helt tilfreds med den måde, tingene var indrettet på. Efter at han nu har siddet som formand for det respektive udvalg, er hans oplevelse forandret i takt med de forandringer, der er kommet til.