På Ullerup Bæk Skolen Afd. Nørre Allé har man valgt at tage dristige skridt for at etablere nogle mere strukturerede rammer. Skolen inddrager elevernes telefoner, når de ankommer og returnerer dem, når skoledagen er slut. 

Afdelingsleder på Nørre Alle, Nils Jørgensen, har ikke alene truffet beslutningen om det nye tiltag, det har skolebestyrelsen også været med til.

– Der var tre vigtige ting, der spillede en rolle i beslutningen om telefonreglerne. Først og fremmest var skolebestyrelsen bekymret over forbruget af skærme og IT. For det andet har vores skole på Nørre Allé eksperimenteret med forskellige måder at begrænse telefonbrug i noget tid nu, fortæller Nils Jørgensen, skoleleder på Ullerupbæk Skolen Afd. Nørre Allé. 

I de tidligere år på Nørre Allé har skolen valgt, at det var kontaktlæreren, der bestemmer for klassen, om de har deres telefoner. Nils Jørgensen har ikke mærket negative ting ved denne regel, men er alligevel villig til at lave dette nye eksperiment fra skolebestyrelsen i det nye skoleår.

– De seneste år har det været op til vores kontaktlærere at afgøre, om telefoner skulle låses væk, og det har vi også høstet mange gode oplevelser med, fra de klasser der valgte at gøre det. Jeg synes egentlig ikke, at det har været en dårlig idé at lade kontaktlærerne bestemme. Det har fungeret ganske godt, især fordi klasserne er så forskellige, og det var derfor en god idé at lade lærerne fastsætte reglerne selv, uddyber Jørgensen

I en tid med dominerende skærm- og mobiltelefonbrug viser ny forskning, at begrænsning af mobilbrug kan forbedre vores sociale liv og kommunikationsevner. Dette åbner mulighed for mere tid til socialt samvær, og det har Nils Jørgensen bidt mærke i.

– Men den tredje faktor, som er den nye viden og undersøgelser, har virkelig været afgørende. Disse undersøgelser viser, at begrænsning af mobilbrug kan forbedre vores sociale liv og styrke vores kommunikationsevner. Jeg håber virkelig, at vi kan bruge den nye viden til at skabe mere tid til hyggelige aktiviteter, og mere socialt samvær uden for klasseværelset, siger Nils. 

– Jeg har ikke rigtig bemærket nogen markant ændring indtil videre med det nye eksperiment, men det er også kun et par uger inde i skoleåret. Jeg håber, at efter et par måneder vil vi kunne se en større forskel, især når det kommer til at identificere, hvad eleverne faktisk har lyst til at lave. Om det er spil, vi skal tilvejebringe, eller om de vil spille bold udenfor? Dette er et eksperiment, vi prøver at udføre i dette skoleår, og derfor ved vi endnu ikke, om det er noget, vi skal fortsætte med næste år. Så er det stadig for tidligt at drage konklusioner, men jeg krydser fingre for et positivt resultat, fortæller Nils Jørgensen.

Eleverne på skolen har blandede meninger om det nye eksperiment, Olivia Devantier, Mikkel Glibstrup og Hazem Alfadol fra 9. klasse fra Nørre Allé fortæller om deres holdning til mobilfrie skoledage. 

– Jeg er uenig med ideen om at fjerne vores telefoner helt. Jeg synes, det er træls ikke at have den på mig for bare at kunne svare eller se, hvad klokken er. Jeg kan forstå, at det kan være hensigtsmæssigt i undervisningstiden, siger Olivia.

Mikkel tilføjer; Ja, det kan godt have visse fordele, men måske kunne vi få lov til at bruge dem igen i pauserne. 

De er alle tre enige om, at de  kan mærke forskel socialt blandt hinanden i pauserne og timerne. 

– Jeg har faktisk opbygget et bedre socialt forhold til elever fra andre klasser. I ottende klasse hang jeg normalt ikke ud med dem, fordi vi alle havde vores telefoner. Og det er jeg rigtig glad for er blevet ændret, siger Hazem.

Hazem nævner også, at han synes, man kunne lave et helt nyt eksperiment, hvor de fik deres telefoner i en af pauserne gennem dagen.

– Jeg tror, det kunne være en god idé at tillade telefonbrug i en af pauserne i stedet for at holde dem låst væk hele dagen, så vi stadig fik det sociale med, men vi kunne også få lov at bruge dem bare en enkelt gang, foreslår Hazem.

Marianne Jensen, som er lærer på Nørre Allé fortæller, at hun fuldt ud støtter eksperimentet, men finder stadigvæk også et par ulemper ved det. 

–  Det positive er, at eleverne ikke længere har mulighed for at blive fristet til at tjekke deres telefoner. Det negative er, at nogle elever bruger deres Chromebooks som erstatning for de aktiviteter, de gjorde før på deres telefoner. Dette er måske den eneste ulempe, jeg kan se ved ordningen. Jeg værdsætter virkelig den ekstra ro og koncentration, der er kommet i undervisningen efter ordningen, siger Marianne. 

Marianne mener, at telefonerne har en stor betydning for klasserne, især i starten af 7. klasse.  

– Jeg kan virkelig mærke, at der er sket en social ændring i vores klasser, især i 7. klasse. I starten begyndte de at snakke og danne fællesskaber som klasse, men så fandt nogle ud af, at de kunne bruge deres Chromebooks til sociale medier. Så på en måde er der sket en vis isolering igen, fortæller Marianne.

Hun tilføjer derefter sine personlige erfaringer som kontaktlærer; I mine klasser har de slet ikke haft lov til telefoner, og jeg kan tydeligt mærke forskel på andre klasser som havde deres. 

Forskning viser, at det kan forbedre vores sociale liv, når vi reducerer vores brug af telefoner

Andreas Lieberoth, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, har forsket i emnet, og det viser sig, at børn bliver mere sociale, når de ikke har mobilerne.

– Generelt antyder forskning, at det kan forbedre vores sociale liv, når vi reducerer vores brug af telefoner. Det betyder ikke, at alle pludselig begynder at socialisere sig mere. Men undersøgelserne vi har lavet, viser, at når børn får taget deres telefon f.eks. i pauserne, beslutter de sig ofte for at bruge tiden på andre aktiviteter og engagere sig mere socialt i stedet, forklarer Andreas Lieberoth, lektor ved DPU.