https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Det står uhyggeligt klart for mig, at der eksisterer en bekymrende samarbejdsdynamik mellem Regeringen, Kommunerne og Ankestyrelsen, som ser ud til at have til hensigt at formulere mulighed for at afvise borgernes retmæssige ansøgninger om hjælp. Dette problem er blevet forstærket af den manglende evne til at pålægge kommunerne sanktioner for deres handlinger, og faktisk har det været betragtet som et succeskriterium af ministeren selv.

I realiteten har kommunerne ikke tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at overholde lovgivningen inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Det fører til en uformel aftale, hvor lovgivningen formuleres med stor grad af fleksibilitet – med andre ord, bevidst udformet på en måde, der er uklar og elastisk. Derved overlades fortolkningen af lovgivningen i sidste ende til kommunerne, hvilket kan skade borgerne. Borgeren kan herefter klage til enten Kommunen eller Ankestyrelsen, hvilket resulterer i en endeløs ørkenvandring i forhold til at få placeret ansvaret.

Ankestyrelsen har ikke de nødvendige beføjelser til at sanktionere Kommunerne, fordi det ville kræve, at de selv angiver, hvad Kommunerne i stedet skal gøre. Dette er utvivlsomt en uoverkommelig opgave med op imod 50.000 ankesager om året. Derfor består deres magt primært i at være en trussel for Kommunerne, hvor ansvaret og arbejdet outsources til ja Kommunerne.

Som en trist konsekvens ender borgerne med at blive snydt for de rettigheder, de lovligt har krav på, og både Kommunerne og Ankestyrelsen bryder bevidst lovgivningen. Det er dybt alvorligt og indebærer en skævfordeling af magt, hvor lovgivningen bliver udformet og forvaltet på en måde, hvor borgerne loves rettigheder, som de i sidste ende kan nægtes uden saglig begrundelse og uden mulighed for at opnå retfærdighed gennem domstolene.

Det er skuffende og uacceptabelt i et retssamfund som vores. Det afslører en chokerende retsløshed, som har været under min opmærksomhed gennem de sidste år, hvor jeg har fulgt og skrevet om social- og beskæftigelsespolitikken og dens forvaltning.

Det er på høje tid at gennemføre en grundlæggende genopretning af retssikkerheden for de syge borgere. Vi kan ikke acceptere et system, der svigter og udnytter de mest sårbare i vores samfund. En ændring er påkrævet for at sikre, at rettigheder bliver respekteret og retfærdighed bliver opretholdt for alle borgere.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen

Kasserer, Dansk Folkeparti Fredericia