Det offentlige Danmark har altid kæmpet med at få IT-projekter til at lykkes. Nogle projekter har været succeser, andre overskredet både budgetter og tidsrammer, eller skrottet helt.

Der er behov for en ændring i, hvordan offentlige IT-projekterhåndteres. Adresseres udfordringerne ikke, forhindres IT-fiaskoerikke i fremtiden.

Vurderingsstyrelsens IT-projekt, som kostede skatteyderne omkring 4 milliarder kroner, er blot et af mange eksempler på offentlige IT-projekter, der er gået galt. 

Andre kan nævnes:

• SKATs EFI-system: Trods en budgetoverskridelse på over 300 millioner kroner og en forsinkelse på seks år, blev systemet lanceret i 2013. Men allerede kort tid efter blev det klart, at systemet var fyldt med fejl. En analyse viste, at systemet på længere sigt burde skrottes.

• Arbejdsskadestyrelsens PROASK: Efter at have brugt 283 millioner kroner på systemet over seks år, blev det droppet i2014. En test afslørede hele 200 fejl.

• Politiets POLSAG: Oprindeligt budgetteret til 153 millionerkroner, endte regningen på omkring en halv milliard kroner. Rigsrevisionen kritiserede Justitsministeriet og Rigspolitietsstyring af projektet.

• Digital tinglysning: Trods en forsinkelse på 1,5 år og en budgetoverskridelse på 200 millioner kroner, blev systemetlanceret. Rigsrevisionen kritiserede senere Domstolsstyrelsenfor deres håndtering af sagen.

• Forsvarets Daccis: Efter at have brugt 410 millioner kroner påsystemet, blev det droppet i 2008. En juridisk strid med leverandøren Saab endte med, at Saab skulle betale 187 millioner kroner til forsvaret.

• Beskæftigelsesministeriets Amanda: Lanceret: 2003 Droppet: 2008 Omkostninger: Over 1 milliard kroner.

• Domstolsstyrelsens Civilstraffe: Oprindeligt budget: 80 millioner kroner Droppet: 2008 på grund af uenighed med it-leverandøren.

Listen fortsætter, det er tydeligt der er et mønster eks. 

Manglende forståelse for brugernes behov. Dårlig risikovurdering. Vil opnå hurtige resultater. Teknologier der er modne men ikke er de bedste til opgaven. Dårlig kommunikation mellem leverandør og kunde. Manglende projektbeskrivelse og meget, meget mere.

Hvorfor går de ansvarlige ustraffet fra disse mega dyre fiaskoer? Liberal Alliance i Fredericia undre sig, emner der i det private erhvervsliv vil have øjeblikkelige konsekvenser fejes under det offentlige gulvtæppe og dysses ned, straffes en embedsmand M/K hårdt overføres de til kirkeministeriet.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.