En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) afslører, at andelen af folkeskoleelever i 9. klasse, der ikke består dansk og matematik, er steget i 2023 sammenlignet med årene før coronakrisen. I Fredericia er 18,5 % af afgangseleverne ikke bestået begge fag, hvilket er 6,3 procentpoint højere end perioden 2016-2019. Dermed ligger Fredericia over landsgennemsnittet på 11,5 %.

Ifølge analysen er der store geografiske forskelle i andelen af elever, der dumper dansk og matematik. I sønderjyske og vest- og sydsjællandske kommuner, herunder Fredericia, er der flere elever, som forlader folkeskolen uden at bestå begge fag. Fredericia har oplevet en stigning på 6,3 procentpoint fra 12,2 % i årene 2016-2019 til 18,5 % i 2023.

Fredericia er ikke alene om denne udvikling, da flere nærliggende kommuner også har set betydelige stigninger. Eksempelvis er andelen steget til 16,0 % i Haderslev (+6,4 procentpoint), 18,0 % i Sønderborg (+7,7 procentpoint) og 17,9 % i Tønder (+3,7 procentpoint).

Geografiske forskelle og socioøkonomiske udfordringer
Tallene fra analysen afslører betydelige geografiske uligheder, hvilket Troels Lund Jensen, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), kommenterer:

– Tallene i vores analyse afslører, at der er meget store geografiske uligheder i folkeskolen. De socioøkonomiske vilkår er vidt forskellige rundt om i landet, og vi kan samtidig se, at den skæve udvikling er gået ud over de fagligt svageste elever, siger han.

Behov for intensiv undervisning
Analysen viser også, at elever, der allerede var fagligt udfordrede i 4. klasse, har haft sværere ved at bestå dansk og matematik i 9. klasse.

– Vi har en stor udfordring med de fagligt udfordrede elever. Vi kan allerede se deres faglige udfordringer i 4. klasse, men får dem simpelthen ikke løftet i de efterfølgende skoleår. Løsningen er at satse på intensiv undervisning for de fagligt mest udfordrede elever,” forklarer Troels Lund Jensen.

Regeringen og et flertal i Folketinget afsatte med folkeskoleaftalen i marts 500 millioner kroner til en styrket indsats i dansk og matematik til de cirka 10 % fagligt mest udfordrede elever på hver skole.

– Det er godt, at politikerne investerer i de fagligt mest udfordrede elever, men vores analyse viser, at det rammer skævt, når man fordeler pengene lige ud over landets skoler. Man burde i stedet investere pengene i de fagligt mest udfordrede elever på landsplan,” siger Troels Lund Jensen.

– Skolerne på Lolland har mere brug for pengene end skolerne i Gentofte, tilføjer han.

Fremtiden for Fredericias folkeskoleelever
Den nye analyse viser, at det er nødvendigt at målrette de politiske indsatser, så de skoler, der har flest udfordrede elever, får den nødvendige støtte. Ved at investere i intensiv undervisning og tidlige indsatser vil Fredericia kunne vende udviklingen og sikre, at flere elever består dansk og matematik.