Spar Nord flyttede sidste år til nyt domicil for at styrke den lokale forankring. Torben Ploug, direktør for Spar Nord i Middelfart og Fredericia, han er landmand af uddannelse, men indtrådte i 2017 i rollen, og er klar til at tage banken med ind i fremtiden.

I det nye domicil på Bødkervej 3, lige ved tilkørslen til motorvejen er Spar Nord blevet anderledes synlig for omverdenen. Spar Nords nye hus har samlet 17 medarbejdere, og det er blevet rigtig godt taget imod af kunderne.

Den nye placering har gjort det lettere at rekruttere nye medarbejdere. Odense og Aarhus er inden for rækkevidde.

– Vi har formået at holde den lokale forankring begge steder. Og samtidig er vi blevet nemmere at komme til og blevet mere synlige, og det tror jeg betyder meget for for Vores kunder i dag, fortæller Torben Ploug og fortsætter:

– Vi kan se når vi søger nye medarbejdere, at studiebyerne Odense og Aarhus begynder at komme inden for rækkevidde. Vi håber at kunne tiltrække folk som har lyst til at flytte til området, fordi lokale medarbejdere giver en rigtig god forankring. Vi har en nu her, der lige er blevet ansat og flytter til området, det er positivt, at vi kan starte med at give dem et job og så kan vi trække dem til, således de bliver lokale bagefter, det betyder rigtig meget for os.

Torben Ploug er uddannet landmand, alligevel har han snart været i branchen i 20 år. I 2017 blev stillingen som direktør ledig hos Spar Nord, han slog til og tog ansvaret for afdelingerne i Middelfart og Fredericia. De sidste 5 år har han arbejdet på at udvikle banken til at blive fremtidens bank og til at tiltrække og udvikle de rigtige medarbejdere.

– Jeg er landet her ad en alternativ vej, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er uddannet landmand og skiftede branche i 2006, fordi jeg godt kunne lide at arbejde med tal og mennesker. Så landede jeg i privatafdelingen hos Jyske Bank og udviklede mig derfra, fik kendskab til faget, til investeringer, lidt til erhverv og blev ret hurtigt drejet ind på ledelsesvejen, hvorefter jeg sad som leder af afdelingen i en årrække. I 2017 blev stillingen som afdelingsdirektør ledig i Spar Nord, tanken om at have en lokal bank, man kunne drive og de der store ansvarsområder, det tiltalte mig meget, forklarer han.

Lokale beslutninger

Torben Ploug og hans team har arbejdet på at udvikle banken til at blive fremtidens bank, der kan imødekomme kundernes behov i en tid med stigende kompleksitet i bankverdenen og ændringer i kunders brug af banktjenester. For at kunne det, endte de med at samle to afdelinger.

– Vi går meget op i at have en lokal forankring, så vi var ret enige om, at vi ville ikke bare samle vores ting i en af byernes gamle afdeling, vi ville være til stede i begge byer på samme tid, så vi valgte at lægge os midt imellem dem, sådan at det er et mere neutralt sted. Vi talte om at lægge den midt på broen, det kunne vi ikke få lov til, siger Torben med et smil og fortsætter:

– Vi var nødt til at vælge en af siderne, og der dukkede de her lokaler så op, så vi lukkede de to afdelinger for at starte en helt ny. Det er en lokal beslutning som er fostret lokalt, den tager vi så til ledelsen og får ja eller nej til, når man har de rigtige argumenter, så får man aftalen, hvilket er lidt modsat, hvad jeg tidligere har været vant til. Der har man et hovedkontor, der dikterer udviklingen, hos os er omvendt den lokale udvikling, der dikterer hvad vi skal gøre, det kan jeg rigtig godt lide, det betød, at vi her for et års tid siden flyttede herud.

Kunder fra begge byer har taget godt i mod den nye afdeling og den nye placering, som gør afdelingen mere synlig og lettere tilgængelig.

– Vi ser det som et økosystem, som vi er en del af, jo bedre vores kunder har det og jo mere området trives, jo bedre trives vi som lokalbank. Nogle af de penge vi tjener, de går tilbage til vores fond og fonden den uddeler penge lokalt, som så igen kan være med til at drive kultur- og foreningsliv. Det er vigtigt for at få tilflyttere, for os er det rigtig vigtigt at være en del af det økosystem at spille vores rolle, som jeg tror er ganske stor i at få tiltrukket investeringer og den slags til byerne, vi vil rigtig gerne engagere os både økonomisk, men også personligt, uddyber Torben.

Erhvervsafdelingen kommer hjem

I en årrække har Spar Nords erhvervsafdeling i området befundet sig i Kolding, men man har nu besluttet at øge indsatsen yderligere ved at oprette en fuldtids-erhvervsafdeling i afdelingen i Fredericia. Erhvervsafdelingen er i øjeblikket ved at ansætte de nødvendige medarbejdere til den nye afdeling, og de forventer at have holdet på plads før sommerferien.

– I vores iver efter at være lokale og lokalt forankret, har vi besluttet at, Lillebælt skal have en fuldstændig lokal erhvervsafdeling. Det er vi i gang med at ansætte til lige nu. Sådan at vi kan kalde det “lokal erhverv”. Med den nye fuldtids-erhvervsafdeling i Lillebælt-området vil vi være i stand til at tiltrække og betjene flere lokale virksomheder og give dem så god rådgivning, som muligt, forklarer Torben.

Torben Ploug, direktør for Spar Nord i Middelfart og Fredericia, er tilfreds med flytningen, det har gjort det lettere at rekruttere nye medarbejdere fra studiebyerne Odense og Aarhus. Spar Nord har indtil videre samlet 17 medarbejdere i det nye domicil, og banken har formået at bibeholde den lokale fornemmelse i begge byer, samtidig med at det er nemmere at komme til. Afdelingen har arbejdet på at udvikle banken for at gøre den klar til fremtiden, her er lokal beslutningstagning en afgørende del af processen.