Lærerformand: Velovervejet budget

0

Formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, kalder budgetforliget i Fredericia Kommune “velovervejet”. Der var eksempelvis spareforslag på Frederiksodde Skolen, men i det vedtagende budget, er der ikke besparelser på skolen.

Per Breckling har flere gange råbt vagt i gevær over den kommunale økonomi og budgetstyring. For ham er det essentielt at investere i børnene, hvis man skal sikre fremtiden på alle parametre, og da man tidligere på året annoncerede store besparelser på skoleområdet var han klar i mælet. Han anerkender, at det svært at få tallene til at gå op; et puslespil, men roser også, at politikerne kan træffe beslutninger, der går en anden vej end de foreslåede løsninger. Denne gang har de fredericianske politikere, i store træk, lyttet. Det mener lærerformanden.

– Min umiddelbare holdning er, at det har været en svær opgave for politikerne med sparekataloget på 93 millioner. Med så stort et tal kan det være svært at få tingene til at hænge sammen. For det første har jeg respekt for den opgave, som de har haft, og jeg synes, at de har kæmpet med den, og at de har lyttet. De har hørt efter, hvad der er blevet sagt i høringssvarene, og så skulle de vælge. De har også skullet vælge nogle svære ting, men jeg synes, at de har truffet nogle velovervejede valg med nogle gode begrundelser i den tekst, som er i budgetforliget. Jeg er på lærernes og også eleverne fra Frederiksodde Skolens vegne rigtig tilfreds med, at de ikke skal spare seks millioner, en stor del af deres budget, det er en rigtig god ting, og det gør, at vi stadig kan drive en specialskole på fornuftige vilkår, det er jeg rigtig glad for, siger Per Breckling.

Det har generelt været et økonomisk hårdt år for skoleområdet, fortæller Breckling.

– Vi har jo oplevet et tocifret, måske op i mod en 20-30 lærerstillinger, der er forsvundet med baggrund i sidste års budget, og så med baggrund i nogle overskridelser af forbruget også på en enkelt skole, hvor det også blev til fyringer. Så vi har jo været igennem en tid, hvor vi virkelig har sparet på skoleområdet, og hvor der er sparet, som man egentlig kan, så vidt jeg kan se ude i skoleverdenen. Så vi i almenverdenen ikke skal igennem en masse besparelser i år, det er jeg vældigt glad for, fordi så kan vi få lidt ro på og se lidt fremad, forklarer han og uddyber:

– Vi er tilfredse med, at vi ikke skal igennem flere besparelser, fyringsrunder eller forflyttelser igen. I særdeleshed i forhold til medlemmerne på Frederiksodde. De er rigtig glade, fordi de følte, at den proces de også har været igennem med bygningerne på stedet; hvor de skal være henne, det er egentlig en belastning i forvejen, så den her periode har ikke været rar for dem, men de er glade og tilfredse nu, siger Per Breckling.

Der er blevet arbejdet målrettet og dedikeret på at lave et robust høringssvar, der kunne give et andet billede af mulighederne og skolernes potentiale. Det er nemlig et potentiale, der er tale om, mener lærerformanden. En investering i folkeskolen betaler sig selv hjem på sigt.

– Altså vi afleverede selvfølgelig et høringssvar, men vi har i perioden op til selve det tekniske budgetarbejde, talt bredt, haft kontakt og drøftelser med alle de politiske partier, og prøvet at fortælle, hvad vi syntes er vigtigt og væsentligt at holde fast i, og hvor de skal investere noget i folkeskolen. Vi har også nogle uformelle drøftelser, der er meget forskellige, siger han.

Det handler ikke kun om lærerne og eleverne, det handler generelt om at kunne tilbyde et ordentligt serviceniveau til de svageste børn.

– For mig er det vigtigt, at vi har et ordentligt serviceniveau til de børn, der er de svageste, og dem der har det sværest, ligesom det er vigtigt, at vi har et godt serviceniveau til dem, der er på almenområdet, dem der går i folkeskolen hver eneste dag i Fredericia. Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at vi investerer for lidt i det, det ved politikerne også, men i den givne situation, hvor vi står med så få penge, og et servicerammeloft, som regeringen har lagt, så har jeg forståelse for, at de har valgt det, de har valgt, siger Per Breckling.

Et farvel til traineelærer-ordningen

I flere år har Fredericias markedsført sin “egen” traineelærerordning, men den er nu fortid. Det ærger lærerformanden, men samtidig er han klar over, at det var nødvendigt at sige farvel.

– På lærerområdet har vi jo sparet det, der hedder traineelærer-ordningen, som jo var en god ordning ude på skolerne, der betød, at vi havde nogle unge lærerstuderende. De blev klogere på det at være lærer, og vi fik hjælp i dagligdagen. Når de var tæt på at være færdige, så var det jo næsten en færdiguddannet lærer, vi havde i lokalet også. Det er sådan en ordning, vi har kaldt “nice-to-have”, og det er jo ikke nødvendigt – “need-to-have”, så at man sparer den væk, det har vi egentlig forståelse for i den situation, hvor kommunen ikke har flere penge, og det har vi også skrevet i vores høringssvar, at det synes vi man skal gå efter, fortæller Breckling.

– Politikkerne jo også forsøgt at leve op til den nye vision ved at sætte beskedne tre millioner af til børn- og ungeområdet, og det er jo stort, selvom det er ikke prangende, men det er et signal fra politikkerne, tænker jeg. Jeg håber på, at vi næste år kan få økonomisk mulighed for at udbygge det her, så vi kan gøre noget ved det, og så det virkelig giver noget mere end symbolsk karakter, siger Per Breckling.