En ny rapport fra CEPOS afslører en alarmerende stigning i sygefraværet blandt folkeskolelærere i Danmark. Fredericia er en af de kommuner, der har oplevet en betydelig stigning, selvom den er på landsgennemsnittet for 2023. Formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, er sikker på, at budgetbesparelser og fyringsrunder spiller en stor rolle.

Per Breckling bemærker, at Fredericia faktisk er bedst placeret, når man sammenligner med Middelfart, Vejle og Kolding, men selve udviklingen i sygefraværet bekymrer ham.

– Det er ikke en udvikling, der er unik for Fredericia. Det er en landsdækkende udvikling, hvilket jeg synes er vigtigt at pointere. Det er også vigtigt at slå fast, at Fredericia ligger lige under landsgennemsnittet. Vi lå ganske vist bedre før, så derfor er vi steget mere end andre kommuner, hvilket naturligvis er en udfordring, siger Per Breckling.

Han påpeger, at coronatiden har ændret folks tilgang til sygdom og sygefravær. – Jeg tænker først og fremmest, at vi efter coronatiden er blevet mere opmærksomme på at blive hjemme, når vi er syge. Vi har et øget fokus på, at man ikke skal møde på arbejde, når man er syg. Det slår igennem for os alle sammen.

Året 2023 har også været præget af besparelser og fyringsrunder, hvilket har påvirket arbejdsmiljøet negativt. – Dernæst, når vi ser på 2023 i Fredericia, så er det et år med besparelser og fyringsrunder. Det betyder noget for arbejdsmiljøet, når kolleger bliver ”prikket” og derfor reagerer med at blive syge efterfølgende. Det er en risiko. Det kan vi også dokumentere fra sidste år, som desværre trækker tallene op, forklarer Breckling.

Det tidligere gode samarbejde med Fredericia Kommune og skolelederne har været en styrke, men besparelserne har skabt usikkerhed. – Det billede, vi har haft i lang tid med et godt samarbejde med Fredericia Kommune og et godt samarbejde med skolelederne, et godt samarbejde med kolleger og eleverne, det bærer langt, når man går den såkaldte ekstra mil. Men når man oplever besparelser og fyringsrunder, så skaber det en usikkerhed, der gør, at man ikke er så glad for at gå på arbejde, og så vælger man at blive hjemme, hvis man er småsyg. Det er et spørgsmål om, hvorvidt arbejdsmiljøet er okay.

Udfordrede børn og trusler om vold bidrager også til det øgede sygefravær. – Vi oplever samtidig flere og flere udfordrede børn, hvilket trivselsmålingerne også viser. Det påvirker også arbejdsmiljøet. Mine medlemmer bliver udsat for trusler om vold og vold fra børn, der ikke kan klare en lang skoledag. Det sætter sig også i et sygefravær over tid, siger formanden for Fredericia Lærerkreds.

Breckling bemærker, at lærernes muligheder for at lave spændende undervisning mindskes på grund af besparelser. – Jeg oplever, at lærerne føler, at mulighederne for at lave anderledes og spændende undervisning bliver mindre og mindre, fordi vi skal spare. Ikke nok med at alle skoler har skåret ned på aktiviteter, så ser vi et generelt billede af, at økonomien er stram, og det slår hårdt igennem på arbejdsmiljøet, især når eleverne reagerer, som jeg nævnte med de udfordrede børn.

Læs også:

Forskelle mellem skolerne i Fredericia er tydelige, men alle påvirkes af fraværet af faste lærere. – Jeg tænker dog, at der er forskel på skolerne i Fredericia, men det er klart, at det påvirker alle, når din faste lærer i engelsk, dansk, fysik, matematik og så videre ikke kommer på arbejde, fordi man er presset, stresset eller syg på anden vis. Måske skulle man tænke anderledes end i dag, hvor man henter en 4.ger ind som vikar, som jeg kalder dem. Måske skulle man i stedet ansætte en uddannet lærer, der kan tage over ved sygdom, så vi sikrer eleverne en høj kvalitet i undervisningen. Dem uden læreruddannelsen har ikke de samme muligheder for at levere en undervisning, der er god nok, og det er klart, at det påvirker eleverne negativt, når de har mange vikarer.”

Fredericia Lærerkreds og kommunen arbejder sammen om at finde løsninger. – I forhold til problemstillingerne har vi samtaler med kommunen. Det har vi altid et fokus på, også når vi mødes i udvalg. Vi monitorerer det relativt tæt for at finde ud af, hvad vi kan gøre bedre, og hvordan i forhold til sygefraværet. Det har vi gjort i mange år, også da vi lå lavt. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi ansætter en lærer mere, der kan tage over, når der opstår sygdom, foreslår Per Breckling.

Breckling understreger, at dialogen med den politiske ledelse og kommunen er konstant. – Vi tager altid sagerne op med den politiske ledelse og ledelsen i kommunen. Vi prøver også at lære af de skoler, der gør det godt. Vi forsøger at brede det ud, når noget fungerer, og vi taler også sammen med vores tillidsrepræsentanter. Vi står også altid til rådighed som fagforening for de medlemmer, der har brug for vores hjælp, og vi hjælper dem også igennem et sygdomsforløb, det er klart, fortæller han slutteligt.

I samtalen med Per Breckling slår han også fast, at når man arbejder fleksibelt og der er en god forståelse mellem ledelse og lærere, også på det politiske niveau, så får man også større overskud som lærer og kan dermed levere en bedre undervisning.

Læs også: