Af Stig Gerdes, bestyrelsesmedlem i DF Fredericia.

Vores land skal indføre det ” Sande Demokrati”, hvor befolkningen bestemmer, politikerne har beslutningsmagten og rigdommene fordeles retfærdigt. Dette til erstatning for det nuværende teknokratiske styre, hvor beslutningsmagten reelt ligger hos eksperterne, ikke politikerne og befolkningen intet bestemmer. Det har overlevet sig selv. Denne omlægning er nødvendigt i erkendelse af, at administrationerne er blevet for gigantiske, magtfulde og omkostningstunge, på bekostning af fagkundskaben. Samtlige statsministre siden 1960erne har erklæret overadministration krig, men det har kun haft den modsatte virkning. Landets administrative opbygning skal ned eskaleres kraftigt, og det vil kræve nye brede politiske tiltag.

Regioner og Kommunernes Landsforening nedlægges, fordi de er meget dårligt ledet og derfor meget omkostningstunge.

Staten og kommunerne fortsætter som nu med folkevalgte politikere der skal være øverste magtorgan. Det vil kræve veluddannede politikere indenfor lederskab, socialvæsen, sundhedsvæsen, økonomi, jura oa . De skal som gode ledere være troværdige, ærlige, empatiske samt undsige korruption og manipulation. Deres løn og pension skal forhandles på lige fod med andre borgeres. Det nuværende tagselvbord skal klappes sammen. De administrative medarbejdere skal føre politikerenes beslutninger ud i praksis, og det vil kræve at medarbejderne er solidariske og ydmyge overfor deres arbejde. De administrative ledere skal være særdeles veluddannede og loyale overfor deres politiske arbejdsgivere. ” Falck-ånden” skal gennemsyre alle administrationerne og samtlige ansatte bør være indstillet på, at “tage natten til hjælp hvis døgnets 24 timer ikke rækker”.
At politikerne bliver veluddannede vil bevirke at deres kostbare hjælpere-spindoktorer- kan undværes. Det er himmelråbende vandvid at borgerne skal betale for spindoktorerne. Statsminister Mette Frederiksen har tre, udgift 3.475.000 kr./år. Udenrigsminister Lars Lykke har tre, udgift 3.223.000 kr./år. Forsvarsminister Trols Lund Poulsen har tre, udgift 3.336.000 kr./år. I alt 10 mill. kr/år. UPS!
Borgerne skal også yde deres for at det ” Sande Demokrati” skal lykkes. De skal oplæres i de politiske og administrative problemstillinger, samt følge udviklingen. Borgene skal oplyses om at de, og kun de, har det vigtige ansvar for, at det “Sande Demokrati” vil kunne fungere i fremtiden. Borgernes evindelige dårlige og negative udtalelser om vort land og dets administration bør derfor helt forsvinde, og erstattes med positive og konstruktive diskussioner, til gavn for vor selvforståelse.

Når regionerne nedlægges, skal staten og kommunerne dele regionernes arbejdsopgaver mellem sig. Staten skal ikke længere overvåge og styre kommunerne, som i meget højere grad skal være selvstyrende. Der skal udvikles gensidig respekt og tillid mellem de to. Overadministration, konsulenthysteri, kreativ økonomisk tænkning og refusioner skal afskaffes. Skatteindtægterne skal fordeles efter udgifterne. Staten skal dække sundhedsvæsen, socialvæsen, handikappede, universiteter, store veje, jernbaner oa. Kommunerne skal dække skoler, børnehaver, ældrepleje, socialvæsen i nærmiljø, lokale vejnet oa.
En nedlæggelse af regioner og Kommunernes Landforening vil bevirke øget arbejdspres på staten og kommunerne. Staten løser det ved at etablere ministerier der kan klare arbejdspresset, ledet af ministre der er veluddannet indenfor det felt han/hun skal lede. Eksempelvis sundhed, socialområdet, transport samt de områder hvor regionerne nu har det overordnede ansvar. Dette vil også gælde for kommunerne, her vil omorganisering blive nødvendig. Jeg vil anslå en besparelse på de administrative omkostninger ved denne omlægning på 30-40%, svarende til 210-280 mia./år.
Der er siden 2019 ansat 13000 flere administrative medarbejdere i staten, extraudgift på 10 mia. kr./ år. Lignende antal ansat i kommuner og regioner. Overflødige ansættelser, som selvfølgelig skal rulles tilbage.

Hvordan hjælpes de mange tusinde overflødige politiker og administrationsmedarbejdere? De hjælpes, på samme måde som fyrede slagteriarbejdere gøres , ved efteruddannelse til de fag der har stor mangel på arbejdskraft fx. skolelærer, hjemmepleje, sygepleje oa. Et tusinde lærer er de senere år forsvundet pga. kommunernes besparelser, en katastrofe for skolevæsenet. En tredje del af hjemmeplejens ansattes arbejdstid går med unødvendig dokumentation. Regeltyranni skal afskaffes indenfor samtlige arbejdsområder!

Hvad skal besparelserne bruges til? Øget lighed og frihed i samfundet! Fattigdomsgrænsen skal hæves til acceptabelt niveau, højne uddannelsesniveauerne generelt, bedre ældreplejen, sundheds- samt socialvæsenet og meget andet.
Både fattige og rige skal gøres rigere. For øjeblikket besidder den mest velhavende ene procent af danskerne femogtyve procent af den samlede formue, hvilket er en styrke for landet. Samfundsmæssigt ville det være en katastrofe hvis vi alle ejede lige meget. Der skal være plads til individuelle ambitioner og mål i livet. De fleste af os er tros alt konkurrence mennesker.

Pressen skal være uafhængig og upartisk. Den skal udbrede viden, lægge op til diskussioner samt grave dybt så alt blotlægges og bliver transparant.
Ved store beslutninger i samfundet skal borgerne inddrages, så det “Sande Demokrati” kan fungere. Også her vil pressen have en meget vigtig rolle.