Danmarks selvstændighed er truet af en snigende politisk magtovertagelse fra EU gennem en ny traktat, som vil reducere Danmark til en delstat i Europas Forenede Stater. Denne traktat vil indføre en EU-præsident, en EU-udenrigsminister og gøre euroen til den obligatoriske valuta i hele Unionen, samtidig med at Danmarks vetoret på udenrigs-, sikkerheds- og skatteområdet vil blive afskaffet. Denne traktat vil omdanne EU til en føderation og en enkelt superstat, hvilket vil fjerne Danmarks suverænitet og selvstændighed. Det er afgørende at forstå, at EU-traktater udgør grundlaget for al anden EU-ret, og derfor er det afgørende at modstå enhver overførsel af beslutningskraft fra Danmark til EU.

Udtalelser fra EU-toppen, herunder Jean Claude Juncker og Ursula Von De Leyen, vidner om en intention om at styrke EU’s magt og indflydelse på medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har stemt for traktatændringsforslag, der vil gøre euroen obligatorisk, afskaffe medlemslandenes vetoret på vigtige områder og øge EU’s beslutningskompetence på flere områder. Dansk Folkeparti er imod denne udvikling og ønsker at bevare Danmarks suverænitet ved at modstå enhver overførsel af beslutningskraft til EU.

Vi mener desuden, at magten på en lang række områder bør tilbage til medlemsstaterne, og at samarbejdet på det europæiske niveau bør være mellemstatsligt. Det er vigtigt at forblive opmærksomme på truslen mod Danmarks selvstændighed og handle imod en politisk magtovertagelse fra EU gennem en ny traktat. Det er vigtigt at fastholde Danmarks suverænitet og selvbestemmelse for at sikre vores nationale interesser og demokratiske rettigheder. Dansk Folkeparti er det eneste alternativ hvis du ønsker mindre EU. Jeg er nummer 6 på liste O og du kan stemme på mig i hele landet. En stemme på mig, er en stemme på dansk suværenitet og meget mindre EU.

Sune Nørgaard Jakobsen, EP-Kandidat for Dansk Folkeparti