Dansk Folkeparti er klar til at forhandle med de øvrige partier om det kommende budget. Samtidig opfordrer partiet til at man ser kritisk på, hvor der i dag kunne være udgifter, der ikke anvendes til kerneopgaver.

– Vi går ind i de her forhandlinger om et meget svært budget med, at vi gerne vil fastholde serviceniveauet på kerneydelserne. Det kan være eksempelvis ældreområdet eller børne og skoleområdet, hvor vi skal sikre en god service. Det er de to største områder. Men som et ansvarligt parti, vil vi også gerne være med til at finde nogle penge i budgettet andre steder, siger Susanne Eilersen (O).

Dansk Folkeparti er bekymrede for, om man i fremtiden kan levere den nødvendige service på velfærdsområdet. Derfor vil man have set grundigt på organiseringen i kommunen:

– Vi vil have evalueret strukturen, så der ikke er unødvendige udgifter. Måske skal vi have en anden organisationsstruktur. Det handler om at kommunen fokuserer på de vitale områder.

Samtidig med at arbejdsopgaverne skal kunne udføres økonomisk og effektivt, vil Susanne Eilersen også gå ind i forhandlingerne med et klart ønske om, at kommunen skal efterrationalisere på, hvor vidt man gaber overfor meget. Her sigter Dansk Folkeparti især på kulturområdet.

– Der er områder, hvor der ikke er tale om opgaver, som en kommune skal løse. Eksempelvis om vi skal have to spillesteder, og hvorfor vi ikke kan nøjes med et. Der er for mange bygninger og for meget vedligeholdelse. Vi bør sælge det fra, der ikke er strengt nødvendigt for kommunens drift. Den klassiske debat om varme og kolde hænder gælder også her. I den sidste ende skal vi kunne forsvare vores beslutninger overfor borgerne, uddyber Eilersen.

Udgifterne til kulturområdet er således et sted, hvor Dansk Folkeparti vil lede efter penge under de kommende budgetforhandlinger. Eilersen stiller ikke nogle ultimative krav, men hvis partiet skal være med i et forlig, forventer hun at der også er dele af partiets ønsker med i en budgetaftale:

– Der bliver tale om svære forhandlinger, og vi er presset på økonomien. Derfor vil vi også gå forrest, når det kommer til at skulle forsvare den nødvendige service overfor borgerne. Altså kerneopgaverne. Så må det være logisk, at de områder vi ikke er forpligtiget til at levere en ydelse, kan skaffe nogle flere penge til budgettet.