Danmarks Port i Fredericia lukkes ned i uge 25. Det sker, da der skal laves en såkaldt destruktiv undersøgelse af porten, der revner.

Danmarks Port blev opført i 1924. Dengang var formålet at aflaste Prinsens Port, der er fra 1753. Siden er porten blevet renoveret nogle gange, og nu melder en yderligere sig i rækken.

Med det blotte øje kan man se, at der er slået revner på broerne, og det betyder, at porten spærres af, og der bliver omkørsel i Fredericia.

– Porten bliver lukket af i uge 25, hvor der vil blive foretaget en destruktiv undersøgelse, der består i, at vi fjerner murværket enkelte steder, for at kunne vurdere tilstanden på jerndragerne samt danne overblik og beslutningsgrundlag til en evt. kommende renovering, siger Jannick Østengaard Larsen, der er bygningskonstruktør i Fredericia Kommunes ejendomsafdeling.

Fredericia Kommune har ikke fået klarlagt, hvad revnerne skyldes, men der er en formodning om hvorfor, og det skal undersøges nærmere, når broen spærres.

– Der ligger i alt fire jerndragere under gangbroerne. Vi har en mistanke om, at det er dem, som trykker på murværket og derved er skyld i revnedannelserne, forklarer Jannick Østengaard Larsen.

I forbindelse med omkørslen vil fodgængere og cyklister blive ledt igennem Prinsens Port, mens øvrige trafikanter vil blive ledt via Prangervej til den indre del af Fredericia.

En destruktiv undersøgelse, som Jannick Østengaard Larsen nævner, er et begreb, der dækker over en stor omhyggelighed for at vurdere det fulde omfang af en skade. Man vil åbne ind til konstruktionerne i sådanne tilfælde, og se hvad der gemmer sig inde bagved, og det er dét, som Fredericia Kommune skal gøre for at finde ud af ved at fjerne murværket enkelte steder for at vurdere tilstanden på jerndragerne.