Det er med betydelig undren, at jeg er blevet bekendt med afholdelsen af Frivilligcentret i Fredericias projekt “Alle stemmer tæller”, som har til formål at mobilisere flere udsatte borgere til at deltage i EU-valget den 9. juni 2024. Initiativet, støttes af midler fra Trygfonden.

I invitationen fremgår det, at der ikke er tale om et vælgermøde, men en oplysning om EU. Men når jeg så ser, at oplægsholderne EU-politikerne Asger Christensen (V) og Andi Helbo Sejersen (A) kommer og holder oplæg til drøftelse, så bliver min forundring blot større, da begge repræsentanter og deres partier er tilhængere af EU som et overstatsligt organ.

Det skal understreges, at jeg anerkender projektets værdi, idet jeg ser det som en betydningsfuld lejlighed for borgerne i Fredericia til at opnå øget forståelse for de emner, de skal tage stilling til ved valget.

Ikke desto mindre synes invitationen at være præget af en ukritisk lovprisning af EU, hvilket Dansk Folkeparti og jeg finder problematisk. Ydermere finder jeg det bekymrende, at jeg som den eneste kandidat til Europa-Parlamentsvalget, der er bosat i Fredericia, ikke er blevet inviteret som oplægsholder.

Jeg har forgæves forsøgt at få fat i formanden for Frivilligcentret Louis Lindholm, som er siddende byrådsmedlem i Fredericia for Venstre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er fordi, at jeg og mit parti har en kritisk holdning til EU, at vi igen bliver sat udenfor døren, for jeg er tidligere blevet afvist til et debatmøde på soldaterhjemmet da der var afstemning om forsvarsforbeholdet i 2022.

Jeg mener, at politiske arrangementer støttet med fondsmidler bør repræsentere forskellige politiske vinkler, ellers er det ensidigt og hindrer demokratiet i sin udførelse.

Min telefon står åben hvis Frivilligcentret og Louis Lindholm kommer på andre tanker.

Sune Nørgaard, EP-kandidat, Dansk Folkeparti