Af Stig Gerdes, bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, Fredericia.

Vi har et Danmark uden demokrati, med en svag regering og et land, hvor intet fungerer, skønt Statsministeren mener det modsatte.

Verden er under stærk forandring og det kommende EU-valg er meget, meget vigtigt. Der er en tæt sammenhæng mellem FN, WHO og EU. De er alle korrupte. FN kan ikke skaffe fred i verden. WHO forsøger at få verdensherredømmet over alle landes sundhedsvæsener, og derved gennemføre general overvågning, kontrol og magt over borgerne. EU vil have total magt i alle medlemslande og støtter derfor WHO. Dette SKAL for enhver pris forhindres. Dansk Folkeparti er det eneste parti i Danmark, der vil mindske EU’s magt, og styrke Danmarks selvbestemmelse. Derfor bør du stemme på Dansk Folkeparti, hvis du vil sikre Danmarks fremtid! Mindre EU – Mere Danmark!

FN er en kolos på lerfødder, der ikke har mulighederne for at skabe fred i verden. Det skyldes, at fem lande har vetoret, som ofte bevirker at større globale konflikter ikke kan løses. Især USA, Kina og Rusland bruger deres vetoret for at hindre løsningen af globale konflikter. Rusland-Ukraine krigen kunne være løst diplomatisk tilbage i 2013. EU inddæmmer Rusland ved at optage/ love at optage Ruslands randstater i EU og/eller Nato. Rusland svarede igen ved at true med krig. Den omvendte Cuba krise truede. Gaza-krigen kunne været undgået, hvis ikke jøderne havde brudt aftalen med palæstinenserne og vedvarende udvidet bosættelserne. Palæstinenserne blev fuldstændig klemt inde, så en uovervejet eksplosion måtte komme.

Verdens våbenindustrier har enorm indflydelse i disse diplomatiske spil!

FN burde have mandat til at forhindre krige overalt i verden. Det er desværre utopi. Interessen for fred er ikke tilstede!

WHO er en underafdeling i FN, som prøver at få verdensherredømmet over sundhed, for at kunne styre verden efter deres agenda. Det er WHOS generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus ,der har udarbejdet de snedige planer, der vil blive underskrevet ila. 2 -4 uger. EUs medlemslande, inkl. Danmark, er villige til at afgive deres suveræne ret til WHO, så de kan styre landenes sundhedsvæsner. Det vil være en katastrofe. USA, Australien og England argumentere, at den juridiske bindende traktat vil give overdreven magt til WHO. Borgerretsbevægelser over hele jorden er dybt bekymrede, især over den øgede globale overvågning, som dette vil medføre.

WHO`s leder Tedros Adhanom Ghebreyesus er anklaget for folkedrab – fængslinger, tortur og mord- i perioden 2013-2015, hvor der var borgerkrig i Etiopien. Vil du have tillid til ham, som en af verdensherrerne, sammen med bl.a. Klaus Schwab stifteren af World Economic Forum? Det vil EU og den danske regering, som dermed svigter deres befolkninger groft. Sker dette, er der ingen tvivl om, at vi som medlemmer i EU, ligesom mange andre lande, i overskuelig fremtid vil få indført QR-koder, ekstrem overvågning, frihedsberøvelse, digital ID og pas som i Kina. WHO og dets medlemslande kan så overvåge, spore og kontrollere borgerne, så meget de lyster. Overvågningen af befolkningerne sker bl.a. i tilfælde af kommende pandemier og nye vacciner, og de vil være bundet på hænder og fødder. Det bør vi for enhver pris forhindre. For interesserede henvises til artiklen med kommentarer: “WHO verdensherredømme – et overgreb mod verdens befolkninger”, på min Facebook side d. 23/4 24 samt FB-siden ” Exit WHO!!(FN)”.

Ved EU-valget d. 9/6 24 vil jeg opfordre alle til at stemme på Dansk Folkeparti, fordi det er eneste parti, der vil begrænse EUs og dermed FN´s og WHOs indflydelse, og værne om danske værdier, bibeholde vor møntfod osv.!

De mange krige i Afrika og Mellemøsten har medført folkevandringer mod Europa, som har bevirket en højredrejning i mange lande, som vil slå igennem på EU parlamentets sammensætning efter valget d. 9/6.

Partiet AfD ( Alternative fur Deutschland) har voldsom fremgang i Tyskland, og bliver forsøgt angrebet via efterretningsvæsenet for at minimere dets fremgang. D. 13/5 afsagde højesteret følgende dom: AfD er under mistanke for at være et ekstremistisk parti. Det betyder, at efterretningstjenesten kan fortsætte med at overvåge og aflytte AfD`s medlemmer. Men det kan de gøre alligevel! Jeg ligestiller dommen med det justitsmord, der er ved at blive begået mod advokat Reiner Fuellmich. Er Tysklands retsvæsen under opbrud? Når det er sagt, er det vigtigt at pointere, at de mest rabiate, racistiske og fascistiske politikere selvfølgelig ingen plads skal have i EU parlamentet!

EU er ved at æde sig selv op indefra, ved at ekspandere uhæmmet mod øst. Omkostningerne vil på det menneskelige og økonomiske plan blive uoverskuelige. Krisen i Georgien viser, at landet nu trues med at få en russisk marionet regering ved indførelse af “Ruslands loven”, og derved blive udelukket fra den planlagte optagelse i EU. Putin gør, hvad han kan for at bevare håbet om et ” Storrusland”.

Som verdenssituationen er for øjeblikket, er det nødvendig med en hård udlændinge politik med en permanent grænsekontrol, så vi ikke bliver løbet over ende af fremmede folkeslag, og hindre indsmugling af narkotika og steroider samt få styr på kriminaliteten her i landet. Jeg vil gøre opmærksom på Faysa Idle´s bog ” Et ord for blod”, der beskriver et parallel samfund i Stokholm, som vi bestemt ikke ønsker i Danmark.

EU vil have en EU-hær på 5.000 mand, som senere udbygges til 60.000 mand. Hvad skal den bruges til? Den er ikke stor nok til at forsvare EU eller angribe ydre fjender. Vi er medlemmer af NATO, som har styrken til dette. Hvad skal en EU-hær så bruges til? Det eneste formål må være, at EU-hæren kan bruges til er at holde ro og orden indenfor EUs egne grænser, når medlemslandenes borgere i fremtiden vil opponere mod EUs kommende restriktioner, overvågning, kontrol og magtanvendelse samt holde styr på flygtninge og immigranter.

FN, WHO og EU driver deres magtspil om verdensherredømmet med korruption, manipulation, løgne og diplomati for, gennem frygt for sygdomme og krige, at binde alle folkeslag på hænder og fødder. Disse organisationer bør derfor bekæmpes med alle til rådighed, stående midler.

Der skal indføres helt andre demokratiske spilleregler, før verden igen bliver beboelig!

Pas på derude. Verden er fuld af falske mennesker og falske nyheder!

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/