Ny VIVE-rapport kortlægger udviklingen på plejehjemmene gennem de sidste 10 år. Rapporten konkluderer bl.a., at der på landets plejehjem er et stort ledelsesspænd.

Kortlægning af udviklingen på plejehjemsområdet viser, at ledelsesspændet på landets plejehjem er stort. I gennemsnit har lederne et personaleansvar for 55 medarbejdere. To ud af tre ledere fortæller, at deres nuværende ledelsesspænd er passende, mens hver tredje leder mener, at det er for stort eller alt for stort. Rapporten viser også, at det kun er halvdelen af lederne, der oplever at blive inddraget i udviklingen af ældreområdet i deres kommune.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

”God ledelse er afgørende for, at en arbejdsplads fungerer. Derfor synes jeg, det er bekymrende, at plejehjemslederne fortæller, at de har ledelsesvilkår, der vanskeliggør at lykkes godt med opgaven. Samtidig ærgrer jeg mig over, at så få af lederne oplever at blive inddraget i udviklingen af ældreområdet i deres kommune. For lederne er jo nogle af dem, der oplever konsekvenserne af politikken i hverdagen.

-Mette Kierkgaard

I rapporten fremgår det, at antallet af plejehjem i Danmark er faldet fra 955 i 2014 til 941 i 2021, mens plejehjemmene, målt på antal beboere, er blevet en smule større. Undersøgelsen viser også store geografiske forskelle, generelt er plejehjemmene i hovedstadskommunerne næsten dobbelt så store som i landkommunerne. Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

-Rapporten viser, at der fra plejehjem til plejehjem og fra landsdel til landsdel er relativt store forskelle på, hvordan man bygger og organiserer sig. Derfor er det vigtigere at have for øje, at man på plejehjemmene skal kunne tilbyde de ældre en god omsorg og pleje og samtidigt skabe et attraktivt miljø at arbejde i, hvor ledere og medarbejderne kan bruge deres faglighed og være der for de ældre.

-Mette Kierkgaard

Rapporten kortlægger udviklingen i antallet af plejehjem de seneste 10 år. Derudover fokuserer rapporten på ledelse og ledelsesvilkår på de danske plejehjem, og i hvilket omfang plejehjemmene er demensvenligt indrettet.