Niels Martin Vind (byrådsmedlem fra Venstre) prøver – febrilsk efter min opfattelse – at sløre fakta ift. Fredericia Skolevæsen. Der skal bare mere disciplin og konsekvens til, så opvejes de mange års nedprioritering af skolevæsenet, som Fredericia Kommune har haft.

Efter min opfattelse har man i mange år nedprioriteret skolevæsenet i Fredericia Kommune. Og dette ser vi resultaterne af i dag. Fra 2014 til 2017 sad jeg som forældrerepræsentant i Skolebestyrelsen ved Erritsø Fællesskole. Dengang kæmpede skolerne med at få økonomien til at hænge sammen. Skolerne havde lige været igennem en strukturændring, hvor provenuet blev suget ud af budgetterne og adskillelige skoler havde kæmpe underskud. Andelen af kæmpeklasser var større end resten af Danmark.

Allerede dengang sagde jeg at jeg synes det var uforsvarligt at drive skole for så få midler.

I dag ser vi konsekvenserne af det politiske svigt, der skete dengang. Både Skolebestyrelser og fagforeninger påpegede dette dengang.

Det skuffer mig, at Niels Martin Vind totalt negligerer det politiske niveaus ansvar, men i stedet peger fingre ad ”børn der ikke er undervisningsparate”, ”elever der ødelægger undervisningen”, ”tvungne skoleskift” og ”lærernes tillidsmand, der ofte vil foreslå flere penge og flere ansatte”.

Så Niels Martin Vind. Tag et politisk ansvar i stedet for at give børnene skylden.

Allan Søgaard-Andersen

Bestyrelsesmedlem i SF og EU-kandidat

Løvagervej 25

7000 Fredericia