Det er en gammel nyhed at vi bliver ældre. De fleste familier har i dag stiftet bekendtskab med demenssygedomme, sygdomme som samlet set dækker over lidelser der i forskellige tempi gradvis skader og nedbryder hjernen. Heldigvis findes der rigtig meget dansk viden og forskning i hjerneskader og i hvad disse betyder for menneskets måde at fungere i verden på. På handicap og senhjerneskade området er der i særdelseshed udviklet metoder og pædagogiske tilgange til hvordan man bedst muligt indretter, støtter og kompenserer mennesker med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Man kan derfor undres over, der tilsyneladende ikke er nogen med ansvar for områder vedr. hjerneskade eller ældre, som drager paralleller mellem områderne. Det burde være muligt at finde ud af at arbejde på tværs af fagområder i kommunerne, herunder i Fredericia Kommune. Jeg kan dog personligt blive ramt af en seriøs undren og bekymring over, hvordan man når frem til at købe ind på et amerikansk koncept baseret på Gammeltestamentlige forestillinger om “Edens have/ Paradisets have”. Man kan fristes til at sige “hvor herre bevare os” ikke mindst set i lyset at herligheden er omkranset af konsulentydelser, patenter og dyre licenser – dette dog formuleret som smukke ord om nærvær og individuel behandling af den ældre og faglighed. Bundlinjen er dog, at som vi som skatteydere skal betale til en multinationalorganisation. Det bliver interessant at høre, hvad dette herlige projekt kommer til at koste f.eks over en 10 årig periode. Det er bekymrende at vi ikke længere kan lede en kommunalorganisation alene ud fra sunde værdier, faglige metoder, dansk forskning og uden at smide millioner efter “supermarkedskoncepter”. Det bliver ikke mindre sørgeligt at andre kommuner er lige så ideforladte. Synderen er måske i virkeligheden at man på Christiansborg sammen tid med stram rammestyring, har stor fornøjelse af at uddele puljemidler til forsøgsprojekter til belastede områder. Satspuljeprojekter som kommuner kan kaste sig over og som man som leder kan føre på CV’et til et videre karriere forløb.Offentlige midler som vil være bedre brugt på f.eks. Uddannelse og anstændige lønninger til de medarbejdere som løfter velfærdsområderne tæt på borgerne

Vi nærmer os de årlige budgetforhandlinger i kommunen. Fredericia har udfordringer på vores velfærdsområder, hvilket senest er blevet tydeligt på børne og familieområdet. Det vil i SF optik give mening, hvis vi denne gang indleder med et overblik over licensaftaler, itløsninger og indkøb af koncepter, som påtvinger kommunen at bruge konsulentydelser fra eksterne og ofte private virksomheder bl.a til velfærdsområderne. Vi vil i samme åndedrag kunne tage et seriøst kig på spildtid på administration og dokumentation i de itsystemer som konceptherlighederne ofte er bundet op på. Det vil give plads i økonomien og plads til at sætte borgere, pårørende og medarbejdere fri til sammen at finde de gode løsninger – det handler om “at tillid betaler sig”også selvom vi så skal vende os til ikke at indsamle data – fordi vi kan.

Fri os så også for snak om “hjemliggørelse”, det kan ikke erstatte den gode pleje og man kan lægge alt og ingen ting i det mantra.

I det hele taget vil det være smukt, hvis vi Fredericia også kunne slippe af med det “bullshitsprog” som han sneget sig ind i det offentlige sammen med supermarkedskoncepterne.

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådsmedlem for SF, Fredericia.