Middelfart Kommune indgår en udviklingsaftale med Balance Beat. Aftalen rammesætter, hvordan udviklingsplanen for Naturbyen skal udarbejdes, så det bliver tydeligt, hvordan de store ambitioner bliver til et af de mest bæredygtige boligudviklingsprojekter internationalt.

Naturbyen er et unikt boligprojekt i Middelfart Kommune, og ambitionen er, at det skal være verdens første CO2-neutrale bydel i 2050. Derfor er borgmester Johannes Lundsfryd Jensen glad for, at kommunen nu har indgået en udviklingsaftale for projektet med Balance Beat, så Naturbyen kan blive realiseret.

– I Middelfart Kommune vil vi være frontløbere i den grønne omstilling, og det viser vi igen med denne udviklingsaftale. Det er det mest ambitiøse boligprojekt, hvad angår klimavenligt byggeri og fremme af biodiversitet i Danmark – formentlig i hele verden. Det er ganske enkelt banebrydende og hæver barren for fremtidens boligkvarterer, siger borgmesteren og fortsætter:

– Naturbyen skal være et samlingspunkt i lokalområdet og et udstillingsvindue mod verden. Vi får en helt unik kombination af klimavenlige boliger, ny skov og fællesskaber mellem mennesker. De kommende beboere kommer til at bo i et smørhul med mere bæredygtige huse, omkranset af natur, i kort afstand til skole og børnehave og kun et stenkast fra vandet.

Den overordnede vision for Naturbyen er, at det skal være et internationalt demonstrationsprojekt, hvor nye teknologier integreres i attraktive boligbebyggelser, og hvor mere bæredygtige løsninger bliver en del af områdets identitet og servicetilbud til områdets kommende beboere. Naturbyen skal være et boligområde, hvor menneskers muligheder for at bo bidrager positivt til naturen, og hvor mangfoldighed og fællesskaber opstår omkring hverdagsaktiviteter.

Projektet, der er så nyskabende, at det tidligere har været udstillet på den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, fastlægger med udviklingsaftalen for eksempel:

  • hvor meget CO2, der maksimalt må udledes for boligerne
  • at fællesarealerne skal udlægges som natur og udvikles i fællesskab med kommunen
  • at områdets lokale aktører skal inddrages i projektet
  • at Balance Beat har seks måneder til at udarbejde udviklingsplanen for Naturbyen

– Målet om at etablere en CO2-neutral bydel er en meget ambitiøs og spændende udfordring, der stiller store krav til os som udvikler, men også til vores rådgivere og andre samarbejdspartnere, der skal medvirke til at nå denne målsætning, siger Søren Palmelund fra Balance Beat og uddyber:

– Udover det miljømæssige aspekt vil der være stor fokus på social bæredygtighed, stærke fællesskaber og aktiviteter, hvor der skabes dialog, og der opbygges relationer og venskaber for at undgå ensomhed hos beboere. Der satses på en høj grad af beboerdiversitet, hvor man kommer hinanden ved på tværs af generationer, boligformer og ejerforhold. Boligerne vil henvende sig til en bred gruppe af beboere med forskellig økonomisk baggrund, men med udgangspunkt i en fællesnævner, som er interessen for en bæredygtig livsstil.

Når Middelfart Kommune om seks måneder modtager udviklingsplanen fra Balance Beat, går kommunen i gang med at udarbejde en lokalplan for området. Udviklingsaftalen sikrer Balance Beat en forkøbsret, som betyder, at selskabet har muligheden for at matche det højeste bud på Naturbyen, når projektet bliver sendt i udbud.

Fakta om Naturbyen

Naturbyens areal er på cirka 10 hektar, og der kommer i omegnen af 300 boliger. De enkelte boliger må i gennemsnit maksimalt udlede fire kilo CO2-ækvivalenter (emissioner) per m2 per år, mens best-practices på området i dag er på cirka 5,8 kilo CO2-ækvivalenter per m2 per år.

Minimum 50 procent af arealet, der ikke er befæstet eller bebygget, skal udlægges til naturarealer, og der kommer mellem fire-fem hektar skov. Det tilstræbes, at der etableres vedvarende energikilder indenfor projektområdet, som sammen med skovarealet i videst muligt omfang bidrager til, at Naturbyen er CO2-neutral i 2050. Og Middelfart Kommune ønsker at gå nye veje med Naturbyen og vil gerne undersøge mulighederne for at eksperimentere med nye teknologier i husene.