Venstre kritiserede den tidligere regeringen for at hæve skatten over 39 gange. Den daværende skatteminister udarbejdede en oversigt over, hvilke partier der har stemt for. Det fremgå at Venstre har stemt for de 12, ud af de 39 skattestigninger, hvilket svarer til en tredjedel. Den nuværende SVM-regeringens skattestop holdt heller ikke i 5 minutter.

Medie huse og TV stationer får løbende statslig mediestøtte, SAS, DSB og andre offentlige fallitboer der burde drives på privat erhvervsvilkår ligeså.

En ny skat til forbrugerne, Liberal Alliance stemte naturligvis ikke for, men Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stemte for en ny medieaftale for 2023-2026, så døende medier med dårlig ledelse, der ikke har omstillet sig til den nye verden får 43,1 mio. kr. i 2023 og 52,8 mio. kr. årligt i 2024-2026 til puljen.

Næsten 5 milliarder uddeles der, i det 18 sider lange dokument.

Hvilke muligheder giver det de liberale erhverv der ikke får del i støtten? Priskontrol, statsstøtte og industripolitik er tilbage som politiske redskaber.

Den socialdemokratiske pampermodel med, at alle skal betale til noget, de ikke bruger over fællesudgifterne er åbenbart billiget af Venstre.

I Liberal Alliance er uretfærdige skatter og afgifter et onde, de begrænser de frie markedskræfter og hæmmer udviklingen for de, der betaler for det hele. Nemlig virksomhederne og det hårdt arbejdende folk. Pengene har det bedst i egne lommer.

Det socialdemokratiske venstrestøttende pampervælde der via statskassen løbende deler ud af midlerne med en møgspreder glemmer, at 50% af midlerne, der er afsat til uddeling, helt fordamper i det administrative DJØF helvede eller fejltildeles.

I Fredericia har vi heller ikke set Venstre brillere med noget der ligner skatte– og afgiftslettelser. Venstre prøvede at tage patent på dækningsafgiftens nedsættelse, men det er et fællesprojekt for byrådets partier, hvorimod Venstre rundhåndet har medvirket til at uddele midler til diverse sports- og kulturevents, teater- og musikprojekter mv., helt uden efterkalkulation for effekten, tvivlsomme kommunale projekter, hvor en privat operatør er nok var et klogere valg.

Liberal Alliance i Fredericia ser gerne de snusfornuftige principper med ”Sognerådsformanden” genindført, hvor der blev passet på pengene og hvor politikerne ikke kun plejede særinteresser med henblik på genvalg.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, Fredericia.