Venstre: Vi rører ved kernevelfærden

0

Venstre i Fredericia er med i årets budget. Gruppeformand Pernelle Jensen slår fast, at det aldrig er sjovt at skulle spare, men samtidig, at partiet naturligvis tager ansvar i med og modgang. Jensen fortæller samtidig, at man med det netop vedtagne budget rører ved kernevelfærden.

Det er aldrig nemt at arbejde med sparebudgetter, men det er et nødvendigt arbejde, og det ansvar tager Venstre også på sig, forklarer gruppeformanden.

– Det er altid godt at komme i gang med et budget, og få det vedtaget. Nu er det vedtaget i byrådet, hvorefter udmøntningen går i gang. Nu sendes de enkelte ting til udvalgene, hvor de hører hjemme. Derude skal man så følge de enkelte ting til dørs, så vi er sikre på, at besparelserne udmøntes rigtigt, samtidig med at de nye initiativer bliver sat i gang og kommer godt fra start, siger Pernelle Jensen, Gruppeformand for Venstre i Fredericia, Pernelle Jensen.

Særligt børneområdet i Fredericia er ramt af en presset økonomi. Millioner kroner er budgettet skredet med, og det gør ondt.

– Når man forhandler budget, så er der en forhandlingsfase, hvor man ender med at skrive under. Dernæst vedtages det endeligt ved byrådsmødet. Det er egentligt bare det , vi gjorde på sidste møde. For Venstre var det vigtigt at tage ansvar, både i situationer, hvor vi har penge og kan dele ud, men også der, hvor det er hårdt og vi skal spare. For os er det vigtigt at tage ansvar både i de gode og dårlige tider. Det er et hårdt budget. Sparebudgetter er hårde, jo flere gange man sparer, jo vanskeliggere bliver det. Vi er der henne, hvor vi rører ved kernevelfærden. Der, hvor det gør rigtig ondt, men vi er naturligvis med, fordi vi også vil tage økonomisk ansvar for den situation, som kommunen står i. Vi kan se, at budgetterne skrider, særligt på børneområdet og de specialiserede børneområde.

Pernelle Jensen mener, at det kan være svært at være politiker, når økonomien rykker sig så meget, som den har gjort fra møde til møde. Hun tror dog på, at det bliver bedre efter, at økonomiudvalget har haft et stort fokus på økonomistyring.

– Det handler om at have et overblik og god økonomistyring. Det har vi talt meget om i økonomiudvalget. Vi er nødt til at blive bedre til økonomistyring. Det handler også om at forebygge. Eksempelvis har vi fået akutpædagoger ind i budgettet. Det er vigtigt, i hvert fald for ungeområdet, hvor det er vigtigt, at vi tager mistrivsel i opstartsperioden, så det ikke ender i mistrivsel. Med andre ord, at man så snart, at man udviser tegn på, at det kan gå i den forkerte retning, at bliver mødt af kommunens pædagogiske akutteam. De kan tage problemerne, inden de vokser sig store. Sådan nogle forebyggelser er vigtige, hvis det ikke skal ende i en sag, hvor man har langstrakte forløb, siger Jensen og tilføjer:

– Sidste år satte vi økonomi af til en psykolog, der skal hjælpe familierne i opstarten, hvor der er tegn på mistrivsel. I den forbindelse skal psykologen på og se på, hvordan familierne kan arbejde med mistrivslen, så man kan vende den situation, man står i, til noget der bliver bedre, så man ikke ender i mistrivsel og noget, der kan være værre. Sådanne forebyggelsestilbud bliver vi nødt til at sætte i gang. Det handler også om at prøve ting af. Vi skal være gode til at se på, hvad der virker. Hvis noget ikke virker, så må vi prøve noget andet. Der er rigtig mange børn og unge, der falder i mistrivsel. Det kan vi se, når vi sammenligner med tallene for kun 10 år siden, så vi er nødt til at prøve noget andet, ellers ender vi med sparerunder år for år.

Der er et sammenspil mellem forvaltning og politikere, der skal fungere. Det slår Pernelle Jensen fast, men særligt på økonomistyringen har det været svært. Derfor håber hun også, at det intensive fokus fra økonomiudvalget på økonomi rammer helt ud i første led.

– Vi agerer på de tal, vi får fra forvaltningen. Når de fortæller om en situation, der ser ud nu og her. I år har vi fået tal løbende fra forvaltningen, som ikke har vist sig at holde, særligt på det specialiserede børneområde. Det kan være svært som politiker at handle på dette, når man kommer til næste møde, og det så ser værre ud. Det er bare rigtig svært. Vi arbejder ikke med den daglige drift, og vi kan kun forholde os til det, vi får at vide fra forvaltningen. I den forbindelse er økonomistyringen vigtig. Vi skal ikke økonomistyre den daglige drift, det er der nogen, der skal i første led. Det er vi godt i gang med i Fredericia Kommune. Det er et emne, vi virkelig har drøftet i økonomiudvalget. Vi har arbejdet med, hvordan vi sikrer, at hele organisationen arbejder på den måde, så vi ikke får budgetbilledet bagud, men kommer foran, så vi fremadrettet får et bedre billede, end det vi ser lige nu, så vi kommer foran på økonomistyring, slutter Pernelle Jensen.