Venstres gruppeformand i Fredericia, Pernelle Jensen, havde gerne set den nye læreraftale, der blev landet, var med endnu flere undervisningstimer, men hæfter sig ved fremgangen.

Mandag den 23. januar offentliggjorde Fredericia Kommune, at der er indgået en ny aftale med Fredericia Lærerkreds. Det har været en længerevarende forhandlingsproces, hvor lærerne ender med at gå fra 733 undervisningstimer til at have 750 undervisningstimer.

– Da vi talte om det i forbindelse med budget 2022, som vi i Venstre ikke er med i, lå de omkringliggende kommuner på mellem 780 og 810 timer, og vi lå selv på 733 timer. Vi ville derfor gerne have timeantallet op. Derfor er det en fremgang, at vi nu er oppe på 750 timer, siger Pernelle Jensen.

Måden det er gjort på er ved blandt andet at tage timer , der er afsat til møder. Jensen så dog gerne, at der var fundet plads til endnu flere undervisningstimer.

– Jeg ville have haft den højere, men sådan er forhandlinger. Det er et godt arbejde, at man har en aftale og jeg har er glad for, at vi nu har en aftale, siger Pernelle Jensen og uddyber:

– Det kommer eleverne i folkeskolen til gavn, at der er en tolærerordning. Det kan bruges til holddeling, eller man kan arbejde med trivsel, og det giver muligheder, som der ikke var i den nuværende aftale, siger hun.

Tolærerordningen gør, at man kan niveauinddele undervisningen mere således, at det giver ekstra fokus til både den stærke og svage elev.

– Det gør, at man kan opdele dem. Det er vigtigt, at vi også kan rumme talenterne, slår Pernelle Jensen.

Ud over de 17 ekstra undervisningstimer ligger der i den nye arbejdstidsaftale også et ønske om at mindske bureaukratiet og timetælleriet for lærerne. Det er med til at gøre, at Venstres Pernelle Jensen ser en forbedrring i den nye læreraftale.