Dan Ravn Larsen (kandidat for S) beskylder d. 5/6 Venstre for at ville nedprioritere folkeskolen. Intet kunne være mere forkert, tværtimod er det Venstre, der kommer konkrete forslag til at få vendt udviklingen i folkeskolen. DRL overser, at det er hans parti, Socialdemokratiet, der altid har haft formandsposten og det bestemmende flertal bag sig i børne- skoleudvalget, så DRL går noget hårdt til sine egne partifæller, når der skrives at politikerne ikke prioriterer folkeskolen. Men dejligt hvis DRL sammen med sine partifæller vil stå ved ansvaret for den nuværende situation. Men hvor er visionerne og retningen frem for blot flere penge?

Et af mine forslag om at man efter hvert møde spørger rundt om bordet om mødet har haft merværdi for skolen og allermest eleverne, eller om man kan undvære det, latterliggøres. DRL tror åbenbart, at der aldrig holdes møder i uddannelsessektoren fx for at legitimere ledelsen eller for unødvendig koordinering, der kunne klares med en hurtig mail. Her tilsiger min viden fra min master i ledelse og mine 18 år som lærer at det gør der. Spørg lærerne om de hellere vil sidde til nytteløse møder frem for at stå i klasselokalet eller have tid til at forberede sig.

Når der skydes mod erhvervslivets kaffeklub, læser jeg det som Business Fredericia. Her er Venstres støtte meget klar. Det lokale erhvervsliv bliver stærkere med Business Fredericia som hjælper, og et stærkt lokalt erhvervsliv er helt centralt for antallet af arbejdspladser og vækst i vores dejlige kommune. Den holdning er der heldigvis mere progressive socialdemokrater end DRL, der deler.