Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og næstformand i Senior- og Socialudvalget, Det Konservative Folkeparti

Velfærdsteknologi og kunstig intelligens er i en rivende udvikling, og kan hjælpe mange borgere i hverdagen samtidig med at det kan afhjælpe noget af det pres, vi står overfor med rekruttering indenfor nogle af velfærdsområderne. Et eksempel på brug af velfærdsteknologi er beslutningen om at indføre robotstøvsugning indenfor hjemmeplejen i Fredericia i budgetforliget for 2024.

Rigtig mange borgere indenfor især ældreområdet og det sociale område har brug for hjælp og tryghed i hverdagen, samtidig med at der er et stigende pres på medarbejderne og rekruttering.

Det er derfor både oplagt og nødvendigt, at vi sætter velfærdsteknologi højt på dagsordenen, da det kan bidrage til at give borgerne en god hverdag og samtidig frigøre de kostbare ressourcer til nogle af de andre opgaver, hvor medarbejderne har kontakt med borgerne. Og en øget brug af velfærdsteknologi behøver ikke være ensbetydende med en forringet kvalitet i den ydelse, borgerne modtager.

Det er klart en ambition for Det Konservative Folkeparti i Fredericia, at der kommer langt større fokus på mulighederne for at bruge velfærdsteknologi og kunstig intelligens i kommunens opgaveløsning, og som kan afhjælpe borgernes behov bedst muligt.

Vi ser efterhånden flere gode eksempler på, hvordan velfærdsteknologien og kunstig intelligens kan bidrage til at skabe effektiv løsning af de kommunale opgaver til gavn for borgerne, og samtidig med, at det kan løse en del af udfordringen med at have hænder nok.

Udover robotstøvsugere kan velfærdsteknologien bl.a. give borgerne nem adgang til hjælp gennem tryghedsalarmer. Samtidig er der eksempler på brug af kunstig intelligens indenfor planlægning i plejen, som kan sikre, at borgerne i øget omfang møder de samme kendte medarbejdere.

Det er nødvendigt, at vi fra politisk side prioriterer, at sætte velfærdsteknologien og brugen af kunstig intelligens højt på dagsordenen. Det Konservative Folkeparti har ambitioner om at skabe de bedste forudsætninger for et godt velfærdssamfund og derfor arbejder vi på at sætte velfærdsteknologi og kunstig intelligens højt på den politiske dagsorden.

Målet er, at vi skal benytte velfærdsteknologien og kunstig intelligens indenfor de områder, hvor det er en fordel for både borgerne og medarbejderne. For velfærdsteknologien skal både give gevinster for borgerne og styrke et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det kræver selvfølgelig en opmærksomhed på de bagsider og etiske dilemmaer der er, for det er vigtigt, at vi bevarer kvaliteten og den menneskelige kontakt til borgerne.