Danmarks ungdom er Danmarks fremtid. Oplysning, uddannelse og evnen til at skelne ”fake news” fra fakta er vigtig. Værktøjerne hedder sund fornuft, dannelse og uddannelse.

Dannelse bringer almengyldige sandheder og dyder, alternativet er kollektiv fordummelse og almen uvidenhed. Liberal Alliance siger at uddannelse er essentielt. Skole- og uddannelsessektoren skal styrkes i Fredericia og Danmark, for at fastholde dannelse og viden, så kommende generationer ikke bliver ofre for ideologisk forvrængning og almen uvidenhed. Hvis fordummelse bliver normen og præger det politiske, sociale liv og samfundet, kan selv kunstig intelligens ikke forhindre, at politisk narreværk, demagogi og dysfunktionelle institutioner dominerer. Uddannelse og dannelse skal prioriteres højt, så sund kultur, fornuft, ansvar og ægte medmenneskelighed forbliver solide grundprincipper i det samfund, der skal skabe fremtidens Danmark. I en utryg og følelsesmæssigt turbulent tid som nu er disse dyder ekstra vigtige.

Er der en voksen til stede i folkeskolen, der kan se bort fra pædagogiske argumenter og forstå de enkelte elevers behov, kan både de svageste, mellemste og stærkeste elever tilgodeses og udvikles optimalt. Denne voksen skal have stor frihed, for inklusion, der gør alle lige dumme og hindrer personlig udvikling, er ikke vejen frem. De fleste elever kan klare det, når døren til lærdom åbnes og lyset lukkes ind. Det kræver blod, sved, tårer, skuffelser, op- og nedture, men med målrettet stædighed kan det meste lykkes.
Ansvaret for egen læring er for stort til at pålægge et barn, men ikke unge voksne.
Ikke alle opnår rigdom målt i penge, men det forhindrer ikke et godt liv. Et godt liv uden jag efter det uopnåelige, et liv hvor man hviler i sig selv, burde være målet for alle. De der kun lever for weekenden; skift job; alle dage i vores korte liv skal være gode, også når vi rammes af det uventede.

Folkeskolen skal være neutral og præget af danske værdier med realistiske kompetencemål. Færdigheder skal trænes, og konkrete krav skal opbygges for at styrke selvværdet og give en følelse af at kunne noget.
Symptomatisk fordummelse, stædighed og ansvarsfraskrivelse skal bekæmpes med opmuntring og læring. Værdien af “du kan godt”, viden om, hvad netop du er god til, giver selvtillid og skaber hele mennesker og personligheder.

Gode rammer og undervisere på undervisnings steder og i erhvervslivet skaber tryghed og stiller krav, voksenansvar skal kun gives til dem, der er klar. Derfor skal Fredericia ikke spare på på uddannelses området.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, KV25 kandidat.