Mandag den 13. maj begynder Vejdirektoratet arbejdet med at skifte den ene vejbanes asfalt på Den Nye Lillebæltsbro. Arbejdet forventes at vare indtil slutningen af maj.

Asfalten på Den Nye Lillebæltsbro trænger til udskiftning. Derfor begynder Vejdirektoratet mandag den 13. maj arbejdet med at skifte en del af asfalten på Den Nye Lillebæltsbro. Arbejdet er første bid af den totale udskiftning af broens asfalt, som skal udføres i 2026 og 2027.

Det er højre vejbane i østgående retning fra stålbroens start til broens vestre pylon, der får lagt ny asfalt. Det vil sige omkring 240 meter ny asfalt. Udskiftningen af asfalten på strækningen skal samtidig fungere som en sikring af, at metoden er den rette, til når resten af broen skal have skiftet asfalten.

Information til trafikanterne

Broens højre vognbane i østgående retning vil være spærret fra mandag den 13. maj til og med den 30. maj. Der vil være hastighedsbegrænsning ved vejarbejdet på 80 km/t.

Der vil blive arbejdet dag og nat på broen, og af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed vil også det midterste spor være spærret om aftenen og natten. I dette tidsrum vil der altså kun være én vejbane åben i østgående retning.

Vejdirektoratet forventer, at asfaltarbejdet på broen vil skabe kø i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen.

Gode råd til trafikanterne

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet kan medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger. 

Læs mere på Trafikinfo.dk

Derfor tester Vejdirektoratet metode på broen

Den Ny Lillebæltsbros belægning består overordnet af tre lag, hvor det nederste lag er en fugtisolering til beskyttelse af den stålplade, der udgør brodækket. Ovenpå fugtisoleringen ligger et mellemlag af en stivere asfalt kaldet støbeasfalt og til sidst et slidlag, som er den asfalt, bilerne kører på.

Vejdirektoratet skal teste, om de valgte udførelsesmetoder og maskiner er velegnede til at få den eksisterende belægning af uden at skade stålet. Tidligere mindre arbejder på broen har nemlig vist, at fugtisoleringen nederst sidder usædvanlig godt fast. 

Fugtisoleringen vil som et forsøg blive fjernet ved opvarmning af belægningen samtidig med, at en maskine skraber den af. Kunsten her er at opvarme belægningen tilstrækkeligt til, at den kan skrabes af, uden at den klistrer for meget, og inden den igen bliver for kold og sidder fast.