Vejdirektoratet etablerer en støjskærm langs Taulovmotorvejen ud for Sønder Vilstrup, og det vil Vejdirektoratet gerne informere naboer og borgere generelt om på et informationsmøde onsdag den 22. november 2023 kl. 17.00.

Sønder Vilstrup er udpeget som særligt støjbelastet i Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023, og derfor er det planen, at der bliver opsat en 750 meter lang og seks meter høj støjskærm på den nordlige side af Taulovmotorvejen. Støjskærmen skal afhjælpe støjgenerne for borgere i Sønder Vilstrup.

Tid & sted   

Dato/tid: onsdag den 22. november kl. 17-19
Sted: Vejdirektoratet i Middelfart, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart​

På mødet vil der blive informeret om type skærm, tidsplanen for projektet, gener i anlægsperioden og hvilken effekt man kan forvente som nabo. Samtidig har deltagerne mulighed for at få en snak med Vejdirektoratets folk på projektet.

Borgere, som ønsker at deltage i mødet, bør tilmelde sig på Vejdirektoratets hjemmeside Taulovmotorvejen E20 ved Sønder Vilstrup | Vejdirektoratet