Viceborgmester Søren Larsen erklærede valghandlingen for åben på Fredericia Gymnasium kl. 09.00. Han fulgte nøje proceduren ved at adspørge, om valgbordene var klar. Alle svarede højlydt ja, og om stemmeboksene var tømt og aflåst. Med denne bekræftelse erklærede Søren Larsen valgstedet officielt åbent og ringede valget ind.

Men der var skår i glæden. I samme sekund, valget blev erklæret åbent, blev alle vælgere henvist til bord 1, på grund af IT-problemer, af en valgtilforordnet. Det viste sig, at flere af valgbordene havde en uventet teknisk fejl, der betød, at kun ét bord kunne håndtere valghandlingen. Efter en halv times tid virkede yderligere et bord, og efter nogle timer kom alle borde op at køre.

Der opstod mumlen og frustration blandt de fremmødte, og nogle begyndte at spekulere på, hvorfor IT-systemet ikke var blevet testet i god tid inden valgdagen. En ældre herre i køen bemærkede tørt: “Måske skulle man afprøve IT’en forlods i god tid? Det havde da sparet os for denne kø.” Flere nikkede bifaldende, og stemningen var tydeligvis præget af nogen utilfredshed, måske grundet det var lidt småkoldt.

Valgtilforordnede forsøgte at løse problemet, imedens køen voksede. Nogle vælgere udnyttede ventetiden til at diskutere alt fra lokalsamfundets udfordringer til dagens vejr, men fælles for de fleste var en følelse af, at dette kunne have været undgået med bedre forberedelse. Men det regnede ikke på den lange udvendige kø, så lidt solstråler var der over det.