Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold og den tilhørende Fondsbestyrelse har ved sit ordinære møde på Meldahls Rådhus onsdag den 22. november 2023 valgt ny formand for Landskomiteen og den tilhørende Fondsbestyrelse.

Valget sker på baggrund af den nu tidligere formand Generalmajor Ib Bagers ønske om at udtræde af både Landskomiteen og Fondsbestyrelsen.

Som ny formand for Landskomiteen og Fondsbestyrelsen er valgt Bestyrelsesformand og Brigadegeneral Christian Herskind, som gennem flere år har siddet som medlem af både Landskomiteen og Fondsbestyrelsen.

Borgmester Steen Wrist udtaler i den anledning sin store tak til den afgående formand Generalmajor Ib Bager for sit utrættelige arbejde for Landskomiteen og Fondsbestyrelsen. Mange projekter er under Generalmajorens ledelse gennemført med stor succes, herunder nyrestaureringen i 2021 af de seks morterer, der siden 1861 omkranser den tapre landsoldat på den nyrenoverede Landsoldatplads.

Til den ledige bestyrelsespost i Fondsbestyrelsen er valgt oberstløjtnant og tidligere regimentschef Erik Schwensen, som gennem flere år har siddet i Landskomiteen, og som han samtidigt fortsætter i.