Ny femårig strategi skal udvikle det danske, familieejede konglomerat United Shipping & Trading Company (USTC) samt sikre fortsat vækst. Hjørnestenene i virksomhedens nye strategi er udvidelse af koncernens stabsfunktioner, øget autonomi og fokus på synergier mellem datterselskaberne.

Oven på en række rekordår er USTC, en af Danmarks største virksomheder med forretningsben inden for blandt andet shipping, energi og logistik, klar til at sætte retningen for virksomheden og datterselskaberne med en ny strategi. Strategien lægger vægt på de stærke synergier mellem konglomeratets selskaber samt den langsigtede vision, der stammer fra et dedikeret familieejerskab. Med strategien understreger USTC ønsket om vækst gennem solide investeringer samt fortsat støtte til selskaber inden for konglomeratet.

Hovednedslagene i strategien omfatter blandt andet en mere formaliseret tilgang til fremtidige opkøb, hvor nye opkøbsemner, foruden klare synergier inden for USTC-gruppen, skal overholde en række lighedspunkter i værdisæt mellem de eksisterende selskaber i koncernporteføljen.

– USTC er en vækstorienteret organisation, men enhver form for vækst skal have en klar retning. Med vores nye strategi simplificerer vi vejen mod fremtidige opkøb ved at sikre, nye virksomheder deler kultur- og værdisæt med ejerfamilien og den retning, som vores virksomhed vil følge, siger Nina Østergaard Borris, CEO og medejer af USTC.

I takt med at konglomeratet vokser, både organisk og via opkøb, er en grad af ensretning på tværs af datterselskaberne nødvendig, og datterselskabernes forskellighed betyder, at strategien implementerer et overordnet framework og politikker for hvert forretningsben. Det sker for at skabe sammenhæng og sammenhængskraft mellem både selskaber og ejerskab.

I driften af USTC-gruppens selskaber har fælles mål, og tildelingen af stærk autonomi for at nå målene, altid været den afgørende ledelsesstil. Bag denne tilgang står Torben Østergaard-Nielsen, USTCs grundlægger, medejer og bestyrelsesformand.

– Med strategien vil vi gerne sætte to streger under det fælles værdisæt for USTC-gruppen. At selvom vi agerer forskelligt inden for forskellige industrier, deler gruppens selskaber et fælles værdigrundlag. Indtil videre har vi fastholdt den individuelle identitet for hvert enkelt af vores selskaber, og det vil vi fortsat gøre; men at være en del af USTC skal også skabe en 2 plus 2 giver 5-situation, hvor vores selskaber og kolleger har en oplevelse af, at det fælles ejerskab tilfører en klar værdi, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Den nye USTC-strategi bliver lanceret et år efter, at Nina Østergaard Borris tiltrådte som CEO. Her efterfulgte hun sin far, Torben Østergaard-Nielsen. Strategien er blevet til i tæt samarbejde mellem ejerfamilien og selskabernes direktioner, og selvom Nina Østergaard Borris er spydspidsen for den nye strategi, så er der fuld opbakning til strategien og USTCs retning.

USTC skaber stærke stabsfunktioner

Fremadrettet skal USTC understøtte udviklingen af et stærkere virksomhedsnetværk i porteføljen ved blandt andet at spille en mere markant rolle. Det kræver yderligere opbygning af USTC som et tværgående organ. Noget der allerede findes positive erfaringer med i forbindelse med etableringen af USTC HR og Kommunikation i 2021.

– Vi ser på nogle utroligt spændende forandringer hos USTC, hvor de roller, vi, som en del af strategien, kan udfylde inden for vores portefølje af datterselskaber, kommer til at ændre sig. USTC tager et stort skridt fremad ved at tilføje nye kompetencer såsom public affairs, risk & compliance, M&A, og bank & investor relations, siger Nina Østergaard Borris og tilføjer:

– At støtte og udvikle vores selskaber er USTCs vigtigste opgave. Men vi er nødt til løbende at evaluere på vores egen involvering og sikre, at vi ikke bare er den rigtige ejer, men også den rigtige partner for vores selskaber. Det er i bund og grund den merværdi, vi vil sikre, vi opnår med den nye strategi.

Strategien indeholder også en ny, centraliseret kapitalstruktur og udbyttepolitik, som skal sikre tværgående vækst- og investeringsmuligheder for USTC-selskaberne. Med de nye politikker er alle datterselskaber forpligtet til at opbygge en centraliseret og delt kapitalbeholdning hos USTC, hvilket maksimerer handlekraften bag hvert datterselskab og sikrer selskaberne den fulde styrke fra USTC ved opkøb eller større udvidelser. Samtidig tydeliggøres det ansvar og de forpligtelser, de enkelte selskaber har overfor USTC-fællesskabet.

Opgaven med at tilføje og ansætte de nye kompetencer i USTC er allerede i gang. Arbejdet med at standardisere processer mellem selskaberne, udnytte synergier og skabe sammenhæng inden for organisationen er sat i værk, og med strategien i hånden er USTC klædt godt på til fortsat udvikling og vækst.