Det er bemærkelsesværdigt, at i en by, hvor der normalt burde være politisk opbakning til en retfærdig kurs overfor det arbejdende folk, og hvor et politisk flertal med rødder i fagbevægelsen historisk set er stærkt forankret, fortsat mangler overenskomster inden for Bpa-ordninger (borgerstyret personlig assistance)

Denne mangel på overenskomster kaster en skygge over vores lokalsamfund og indikerer en grundlæggende mangel på respekt for dem, der er afhængige af denne type hjælp. Bpa-ordninger er afgørende for personer med handicap eller kroniske sygdomme, som har brug for assistance til deres daglige rutiner. Disse mennesker er afhængige af Bpa-assistenterne for at opretholde deres selvstændighed og fulde deltagelse i samfundet.

I Fredericia mangler der imidlertid en overenskomst, der sikrer rimelige arbejdsbetingelser og lønninger for disse assistenter. Denne mangel betyder, at medarbejderne ikke har nogen garanti for rimelig løn, arbejdstid eller arbejdsforhold. Denne situation fører til en problematisk virkelighed, hvor Bpa-assistenter er underbetalte og ofte arbejder over for at dække behovet, da rekruttering er udfordrende. Derimod modtager en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske en løn på løntrin 11 til 13. Det er uacceptabelt, at de personer, der er ansvarlige for at hjælpe vores mest sårbare medborgere og levere kompenseret støtte til daglige aktiviteter, ikke modtager den anerkendelse og støtte, de fortjener.

Desuden udgør manglen på en overenskomst også en trussel mod kvaliteten af Bpa-ordningerne. Uden klare retningslinjer og standarder kan der opstå udfordringer med kontinuitet og kvalitet i arbejdet. Dette kan have alvorlige konsekvenser for dem, der er afhængige af Bpa-ordningerne, og det kan reducere deres livskvalitet og selvstændighed, hvilket skaber ulighed i sundhed.

Det er uforståeligt, at Fredericia Kommune ikke har påtaget sig ansvaret for at etablere en overenskomst for Bpa-ordninger. Som offentlig myndighed er det deres forpligtelse at sikre, at alle borgere får den nødvendige hjælp og støtte. Ved at ignorere dette behov viser kommunen en fundamentalt manglende respekt for dem, der er afhængige af Bpa-ordninger. Det er på høje tid, at Fredericia Kommune påtager sig ansvaret og etablerer en overenskomst for Bpa-ordninger. Dette handler ikke blot om retfærdighed for Bpa-assistenterne, men også om at sikre en værdig og ordentlig behandling af dem, der har behov for Bpa-ordningerne.

Med venlig hilsen,
Sune Nørgaard Jakobsen
Dansk Folkeparti, Fredericia