Kultur- og Idrætsudvalgsformand Peder Tind (V) er overrasket over, at pigefodboldprojektet Fredericia Q er dukket op. Det har efterfølgende givet en debat om, hvorfor al pigefodbolden i Fredericia ikke er samlet i Fredericia KF, som Fredericia Kommune aktivt støtter økonomisk.

Med den nye pigefodboldklub Fredericia Q, skabt gennem et samarbejde mellem Fredericia KFUM og EGIF Fodbold, er byen vidne til en opsplitning af pigefodbolden. Fredericia KF, som tidligere samarbejdede med KFUM og EGIF, står nu som en konkurrent til det nye projekt. Formand for Fredericia KF, Anne Frost, har tidligere udtrykt bekymring og undren over denne opsplitning, især da Fredericia KFUM og EGIF afviste en dialog om at fortsætte samarbejdet under én fælles enhed.

Peder Tind understreger, at det er klubbernes eget ansvar at finde den bedste organisering for pigefodbolden i Fredericia. Selvom kommunen har støttet initiativer for at fremme sporten, er det op til klubberne selv at finde fælles fodslag.

– Helt overordnet er det op til de klubber at organisere, som klubberne synes er bedst. Vi skal som kommune ikke glemme at sige, at den ene ikke er mere rigtig end den anden. Det er første gang jeg hører om det, og klubberne er i deres gode ret til det. Det er ikke kommunens opgave at styre det, og jeg har stor respekt for deres arbejde. Min opgave er at kigge på det med kommunens briller og vores ansvar er at fordele midlerne. Generelt var de penge forhandlet hjem i et budget for at skabe et fundament for en fælles pigefodboldsatsning, så det er ærgerligt, man ikke kan nå til enighed, men det er op til klubberne at organisere som de synes er bedst, siger Peder Tind og henviser til, at man for nogle år siden vedtog at afsætte 100.000 kroner årligt til pigefodbolden i Fredericia.

Tind fremhæver, at kommunens støtte til pigefodbolden i Fredericia har haft som mål at sikre, at pigerne bliver i lokalområdet og fortsætter med at spille fodbold. Han er åben for dialog og samarbejde med klubberne for at finde den bedste løsning fremadrettet.

– Helt grundtanken var for at sikre sig, at pigerne skulle fastholdes i Fredericia, og det var det, vi gav penge til, så det er svært for mig at sige, hvordan vi står i forhold til det, vi har kunnet læse hos jer. Jeg går gerne i dialog med dem og drikker en kop kaffe med dem, og en invitation vil jeg altid dukke op til, forklarer Peder Tind.

Han, peger på, at der findes forskellige synspunkter omkring udviklingen af pigefodbolden i Fredericia. Tind understreger vigtigheden af, at klubberne arbejder sammen for pigernes bedste, og at kommunen har gjort sit for at støtte initiativerne.

Læs også

– Der er to retninger. Jeg ønsker at styrke pigefodbolden og håber, man gør det for pigernes bedste og sikre sig, at det er de bedst mulige forhåbninger, også da vi afsatte midlerne, og hvilke stridigheder der må være, er noget klubbernes bestyrelse må tage med hinanden. Jeg ved, forvaltningen har gjort et godt stykke arbejde på at lande en samlet aftale, som man desværre ikke kan se sig selv i, men det er op til klubberne selv, og som kommune kan vi ikke tvinge dem til et samarbejde, siger Peder Tind.

Slutteligt opfordrer Peder Tind til en konstruktiv dialog mellem klubberne i Fredericia. Han fremhæver vigtigheden af at finde fælles løsninger og undgå offentlige uenigheder, der kan skade udviklingen af pigefodbolden.

– Jeg appellerer til, at klubberne kan sige, de er enige om at være uenige, da det handler om at skabe de bedste rammer. Hvis der er stridigheder, som det tyder på, og der er forskellige værdier, og får talt ud om det, så det ikke går ud over visionerne om pigefodbolden og pigerne selv. Jeg tror ikke, det gavner pigernes bedste, hvis man har uenigheder i pressen, slutter Tind.

Med disse udtalelser fra Peder Tind står det klart, at kommunen ønsker at se en løsning, hvor pigefodbolden i Fredericia kan blomstre til gavn for alle involverede. Dog er det nu op til klubberne selv at finde en fælles vej fremad.