At spare på uddannelser og rådgivning til unge og andre er direktetåbelig.

På https://studiebyfredericia.dk/om-studiebyfredericia Citat ”Uddannelse er et afgørende fundament for samfundsudviklingen, ogFredericia er i dag en uddannelsesby med en lang række uddannelserog ambitiøse uddannelsesinstitutioner, som gør en stor indsats for at uddanne og kompetenceudvikle Fredericias borgere.”

Citat ”Forvaltningen foreslår at opsige samarbejdet med læreruddannelsen på UCL, Jelling, om trainees. Da en del afbesparelsen hidrører fra almenskolernes opbremsning i 2023, medtages denne del under Børne- og Skoleudvalget. Siden 2018 harFredericia Kommune samarbejdet med UCL Jelling om at ansættelærerstuderende på folkeskolerne i Fredericia i deltidsstillinger på 25 % af en fuldtidsstilling.”

Citat ”At lærerstuderende får mulighed for en stærk praksiserfaring under studiet og dermed bliver rustet til hverdagen på en skole allerede som nyuddannede. • At læreruddannelsen bliver attraktiv for nye målgrupper, så antallet af nyuddannede lærere forøges. • At trainee-ansatte på skolerne giver muligheder for to-lærer-ordningerog dermed fleksibel pædagogisk holddannelse, hvilket kan medvirketil, at alle børn lærer mere. • At nogle af de nyuddannede trainees ønsker ansættelse i Fredericia Kommune efter endt studie.” 

Vi mangler dygtige mennesker til at uddanne de næste generationer, hvorfor lukke en uddannelse der har rette format og virker. I gamle dage kunne en studerende gå på uddannelsen i flere år bare for at finde ud af de ikke brød sig om at står foran børn. Den nuværende form uddannes de med både praktik og teori, så de er rustet til den verden de skal står over for. Stupid forslag fra forvaltningen, intetmindre. 

Byrådet har i byrådsperioder flakket rundt med hvor uddannelses institutioner og campus burde ligge, endda på byens dyreste grunde. Liberal Alliance har sagt det før, vi skal have et lokalt Silicon Valley hvor teoretiker og praktikker uddannes tæt på hinanden, så ideer ogprototyper kan udvikles sammen. Det skal ikke ligge inde i byen, men hvor der er plads til at udvikle og afprøve.

Teoretiker og praktiker der arbejder og uddannes sammen giver erfaring med hvad der virker. Som bevist i den virkelige verden.

Kære forvaltning. Uddannelser er ikke et socialt eksperiment, rørikke ved noget der virker.

Fredericia, en historisk by med begrænset industri og er geografisk lille. Byen har potentiale som uddannelsesby. Liberal Alliance i Fredericia vil arbejde hårdt for dette. Vi sætter gerne forvaltningenog øvrige byrådspolitikker skak mat, med solide fremtidssikretudspil op til næste kommune valg. 

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.