Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune er blevet orienteret om en ny, sammenhængende plan for vejledning af elever i 8., 9. og 10. klasse. Planen, der træder i kraft den 1. august 2024, erstatter den nuværende uddannelsesparathedsvurdering (UPV), som siden 2014 har været en del af adgangskravene til ungdomsuddannelserne.

Nyt fokus på vejledning

Den nye vejledningsplan er en direkte følge af en politisk aftale indgået i april 2023, hvor alle Folketingets partier besluttede at afskaffe UPV. Beslutningen blev truffet ud fra argumentet om, at UPV var blevet en tung og ineffektiv proces, som ikke i tilstrækkelig grad hjalp eleverne med deres uddannelsesvalg.

Den nye model, som Fredericia Kommune har udviklet, bygger på to centrale principper: at bidrage til elevens selvindsigt og realistiske forventninger til uddannelsesmuligheder samt at inddrage elevens perspektiver og udviklingspotentiale. Processen begynder allerede i overgangen fra basisskolerne til udskolingsskolerne og inkluderer årlige klassekonferencer og statusmøder.

Nye rammer for vejledning

Den nye sammenhængende plan for vejledning i Fredericia Kommune vil identificere elever med behov for en særlig indsats gennem en systematisk tilgang, som inddrager elevens trivsel, deltagelse, faglige resultater og personlige styrker. Aftaler mellem skolen, eleven, forældrene og den kommunale ungeindsats (KUI) vil blive skriftliggjort for at sikre en klar og målrettet indsats.

På landsplan vurderes det, at afskaffelsen af UPV vil frigøre op til 24 mio. kr., hvoraf staten beholder 11,4 mio. kr. til IT-ændringer og implementering. Dette efterlader kommunerne med resterende midler, som kan geninvesteres i skole- og vejledningsaktiviteter. For Fredericia Kommune betyder det en årlig reduktion på 120.000 kr. til skole- og vejledningsaktiviteter, som skal fordeles blandt grundskolerne, frie og private skoler samt UU Fredericia.

Forventninger og vurdering

Forvaltningen i Fredericia Kommune vurderer, at den nye vejledningsplan vil sikre en effektiv identifikation af elever med behov for særlig vejledning og forbedre deres overgang til ungdomsuddannelserne. Afskaffelsen af UPV vil frigøre ressourcer og tid for lærere og vejledere, som kan bruges mere direkte til gavn for eleverne. Dette er i tråd med den politiske aftale, der forventer, at de frigjorte ressourcer anvendes til at styrke vejledningen.

Indstilling til Udvalgene

Forvaltningen har indstillet til Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget, at de tager orienteringen om den nye vejledningsplan til efterretning. Dette markerer et vigtigt skridt i retningen af at skabe en mere effektiv og elevcentreret vejledning i Fredericia Kommune.