Søren Smedegaard, uddannelseschef for læreruddannelserne ved University College Lillebælt (UCL), forklarer det aktuelle billede af traineelæreruddannelsen i Fredericia.

– I det store hele ser vi en stabil interesse for læreruddannelsen på landsplan fra sidste år til i år – på den lidt længere historiske bane er der i dag færre der søger læreruddannelsen. Vi oplever udsving fra sted til sted – nogle steder går søgetallene til læreruddannelsen frem, andre steder tilbage. Men det vigtige for os er, at vi står klar med åbne arme og har en relevant og attraktiv uddannelse . Vores uddannelsespladser er dimensioneret til at kunne rumme flere, for der er et stadigt voksende behov for lærerstuderende, forklarer Søren Søndergaard, Uddannelseschef – Læreruddannelserne UCL.

En læreruddannelse, der har gjort bemærkelsesværdige fremskridt, er lærertrainee-uddannelsen i Fredericia. Smedegaard er opmærksom på denne fremgang og stolt over det fremskridt man har gjort.

– Optagelsen på trainee-uddannelse, der har sit KOT-nummer i Fredericia og er tilknyttet læreruddannelsen i Jelling har faktisk set en markant stigning. Fra 12 sidste år er vi oppe på 22 i år – det er tæt på en fordobling deler Søren Smedegaard, og tilføjer med entusiasme.

Han peger på et par faktorer, der kan have bidraget til denne opmærksomme fremgang.

– Uddannelsen stiller unikke muligheder og krav. Ud over at være optaget på uddannelsen, skal studerende også have en ansættelse på en lokal skole. Disse stillinger skal annonceres og besættes på de respektive skoler. Uddannelsen kan kun blive en succes, hvis kommunen og skolerne er med os på denne rejse. Tidligere var dette initiativ eksklusivt for Fredericia Kommune, men vi har nu udvidet vores horisont og inkluderet flere kommuner i og omkring trekantsområdet, uddyber Søren Smedegaard.

Udspringer i Fredericia
Uddannelsen befinder sig i Fredericia, men der undervises både her og ligeledes i Jelling. Men på grund af økonomien på skolerne i Fredericia, har de her valgt ikke at slå stillinger op for traineeuddannelserne i indeværende år.

Lærertrainee-modellen tilbyder et unikt aspekt for de studerende, forklarer Søndergaard.

– De studerende har en procentansættelse på en lokal skole, hvor de modtager både løn og SU. Dette gør, at de i realiteten har en fuld uddannelse sideløbende med et arbejde. To dage på studiet og to dage på arbejde eller praktik, mens den sidste dag tilrettelægges mere fleksibelt efter de studerendes muligheder – dette kan være som samlede internater eller undervisning, der er tilrettelagt så den enkelte studerende selv kan planlægge arbejdet med studiet. Denne model åbner døre for mange, der måske ikke ville have haft muligheden for at få en uddannelse under mere traditionelle omstændigheder, f.eks. dem, der har børn at tage sig af, været lærervikar flere år og måske afhængig af en større indtægt end kun SU – eller hvor det måske motiverer særligt at kunne koble uddannelse og arbejdet i skolen endnu tættere end man kan på den ordinære læreruddannelse, siger han.

Modellen ikke bare unik, den er også spændende
– Det er en mega spændende model, for de kan jo virkelig omsætte det studie de har til den praksis de møder til dag – og det giver også værdifuld input på de hold hvor vi både har trainee- og ordinære studerende.

Med et glimt i øjet ser Smedegaard frem til, hvad fremtiden bringer for lærertrainee-uddannelsen i Fredericia og andre lignende programmer rundt omkring i Danmark. Han håber, at de fortsat vil vokse og bringe mere diversitet og innovation ind i læreruddannelsen.