Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede i dag, at den vil fastholde sine tre nøglerenter uændrede, i tråd med Styrelsesrådets forventninger til inflationsudsigterne på mellemlang sigt. Ifølge de seneste data fortsætter inflationen med at aftage, primært på grund af reducerede prisstigninger på fødevarer og varer. Derudover viser indikatorer for den underliggende inflation tegn på aftagelse, ligesom lønvæksten aftager gradvist, og virksomheder begynder at absorbere en større del af stigningerne i arbejdsomkostningerne.

ECB’s rentebeslutning understøttes af de fortsat restriktive finansieringsvilkår, der sammen med tidligere rentestigninger bidrager til at dæmpe efterspørgslen og dermed inflationen. Selvom det indenlandske prispres forbliver højt, hvilket holder prisstigninger på tjenesteydelser oppe, er ECB’s mål at sikre, at inflationen vender tilbage til dets 2%-mål på en bæredygtig måde.

De officielle rentesatser, herunder renten ved primære markedsoperationer samt renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten, forbliver derfor på henholdsvis 4,50%, 4,75%, og 4,00%. Disse niveauer anses for at være betydelige bidrag til den nuværende disinflationsproces, og fremtidige beslutninger vil sikre, at de officielle renter forbliver tilstrækkeligt restriktive til at understøtte denne proces.

Vedrørende ECB’s opkøbsprogrammer vil APP-porteføljen blive reduceret i et målt og forudsigeligt tempo, ved at Eurosystemet ophører med at geninvestere afdrag fra forfaldne værdipapirer. Samtidig vil ECB fuldt ud geninvestere afdrag fra PEPP-opkøbte værdipapirer indtil første halvår af 2024, hvorefter PEPP-porteføljen vil blive reduceret med ca. 7,5 mia. euro pr. måned i andet halvår. Ved udgangen af 2024 forventes det, at geninvesteringer under PEPP-programmet vil ophøre.

ECB bekræfter sin villighed til at justere alle sine pengepolitiske instrumenter inden for rammerne af sit mandat for at sikre, at inflationen stabiliseres ved 2% målet på mellemlang sigt. Dette inkluderer mulig brug af TPI (Instrumentet til Beskyttelse af den Pengepolitiske Transmission), som kan aktiveres for at modvirke uønsket markedsdynamik, der truer effektiviteten af pengepolitikkens transmission i euroområdet.

Gennem en vedvarende dataforankret tilgang vil Styrelsesrådet nøje overvåge økonomiske indikatorer og pengepolitiske transmissioner for at afgøre den fremtidige kurs for sin pengepolitik, idet man sikrer, at ECB forbliver fuldt forpligtet til sit prisstabilitetsmandat.