I Fredericia Byråd har Det Konservative Folkeparti taget initiativ til at styrke beskyttelsen af både ansatte og politikere med et nyt forslag, der har til formål at skabe et sikrere arbejdsmiljø. Et skridt der modtages positivt, da det anerkender behovet for at sikre alle føler sig trygge i deres arbejde.

Men forslaget rejser spørgsmålet om, de eksisterende arbejdsmiljøregler for offentlige ansatte er tilstrækkelige, eller er det i højere grad er politikerne, der står til at nyde godt af denne juridiske assistance.

I eksisterende lovgivning er arbejdsgivere forpligtede til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvilket også omfatter beskyttelse mod psykisk belastning. Så hvad tilføjer dette lidt ukonkrete forslag konkret til den eksisterende beskyttelse?

En del af forslaget fokuserer på juridisk assistance og beskyttelse specifikt rettet mod politikere, hvilket med rette bør forventes til rådighed. Er de eksisterende arbejdsmiljølovgivninger tilstrækkelige til at dække disse behov?

Diskussionen I byrådssalen var både vigtig, seriøst og alvorligt lige indtil Hr. Karsten Byrgesen brugte et Liberal Alliance skriv helt uden for kontekst og med LA nævnt. Citat” Fejl der i en privat ejet virksomhed sikre i var røget ud på røv og albuer.” omhandlede et rekrutterings fejlskud på ca. 1 mill. Kr. gengivet i dagbladet. Dette er ikke en trussel men realisme fra verden udenfor.

Her burde Borgmester Steen Wrist have sikret rettidig omhu i debatten. Liberal Alliance har ALDRIG truet nogen i byrådet, vi har i skarpe vendinger konfronteret medlemmer af kommunalbestyrelsen og forvaltningen med deres politik og handlinger på skrift. At hr. Karsten Byrgesen opfatter sig selv som et offer for sin egen politik, når han konfronteres gør, han måske burde søge andet arbejde. Det er let at plukke enkelte sætninger ud og bruge dem som ammunition mod politiske modstandere. I en så vigtig sag er det ikke opgaven at score billige politiske point. At tage udtalelser ud af deres kontekst og skabe falsk narrativ, skader den gensidige tillid og generelle troværdighed der giver politikerlede.

Sociale medier er kommet for at blive, mørke mænd M/K kan gemme sig bag falske profiler og med AI forvolde megen skade. Godkendte partier med cvr nummer gør ikke det.

Fredericia Byråds initiativ til at styrke beskyttelsen af ansatte og politikere markerer et vigtigt skridt i retning af at adressere arbejdsmiljøets mange facetter.

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at stille spørgsmål og udforske, hvordan disse tiltag bedst implementeres, for at sikre, at de lever op til deres formål og komplementerer den eksisterende lovgivning på en måde, der gavner alle.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.