Der praktiseres rygsvømning, lød det fra Peder Tind (V), da sagen om Fredericia Triathlon Team var på byrådsmødet mandag aften. Beskeden var henvendt til David Gulløv (S), der ikke ville bevillige 100.000 kroner til triathlonklubben, der havde ansøgt om penge til afvikling af de nordiske mesterskaber.

Sagen om Fredericia Triathlon Team blev mandag afsluttet i byrådet. Sagen var egentlig på plads som følge af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor de fandt frem til, at triathlonklubben blev tildelt 250.000 kroner fra brandingpuljen og dermed kunne nøjes med 50.000 kroner fra Kultur- og Idrætsudvalget. Inden bevillingen formelt set blev godkendt af byrådet skabte det dog debat.

– Det er fantastisk, at vi får triathlon til byen. Når vi ser på sagen, og indstiller til 50.000 kroner, er det for at have en stærk økonomi i kultur- og idrætsudvalget. Vi er for triathlon, sagde David Gulløv.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet undlod De Konservatives Tommy Rachlitz Nielsen at stemme.

– Vi undlod på Økonomiudvalgsmødet at stemme i sagen pga. sammenblandingen af to sager. Vi hilser arrangementet velkommen. Det undrer mig, at man bevilliger 50.000 kroner i stedet for 100.000 kroner i udvalget, sagde Rachlitz.

Derefter tog Peder Tind ordet, og henviste til en artikel AVISEN har bragt, hvor David Gulløv udtalte, at han ønskede en ansvarlig økonomisk politik i Kultur- og Idrætsudvalget.

– Det er besynderligt, at man udtaler, at man ønsker at være ansvarlig, når man taler rammestyring, og ønsker at være ansvarlig, og så sender man aben videre. I stedet for at bruge de penge vi har, så siger man nej og krydser fingre for at andre tager ansvar for en. Man tegner et billede af, at man ikke havde råd til mere. Sandheden er, at vi kunne have brugt mere end 100.000 kroner i udvalget og stadig have penge tilbage. Der var 140.000 kroner tilbage, hvis vi havde brugt 100.000 kroner. Man sidder på hænderne og håber, at andre tager ansvar. Det er ikke pragmatisk at sidde på hænderne, og så kommer der noget til december, og så har vi 100.000 kroner stående. Det er ikke en seriøs måde at drive politik på. Samtidig kommer der en historie om sidste år om, at det var frygteligt sidste år. Sandheden er, at der var 38.000 kroner tilbage i august 2022. Det passer ikke, at pengene ikke var der sidste år. Det er komiske Ali. Der praktiseres rygsvømning, sagde Tind.

Som modsvar sagde David Gulløv følgende:

– Jeg sendte ikke aben videre. Vi skal forvente en merudgift på arbejdstimer af en art, der skal findes blandt en lille stab. Vi er nogen, der har bakket op om at ansætte flere til de events, der skal køre. Der skal bruges flere penge, og de skal findes i vores eget udvalg. Vi glæder os til triathlon, og det er vigtigst, sagde Gulløv.

Under punktet med brandingpuljen, hvor der skulle bevilliges både penge til Fredericia Triathlon Team, Metal Magic Festival og Fredericia Lives cirkelbroskoncerter, tog Cecilie Roed Schultz (Ø) ordet.

– Jeg må ikke sige, hvad andre har sagt (på økonomiudvalgsmødet, red.), men jeg kan lette lidt på det jeg har sagt. Jeg synes ikke, at det lå til højrebenet med, hvad man skulle gøre. Det var, fordi da vi lagde budget, at vi ville have koncerter på cirkelbroen og metalfestival, der er traditionsrig her i byen. Det var der sat penge af til + hvad der kom af mindre ansøgninger. Nu kom der så en ansøgning til på et stort beløb. Det ordentlige var at have holdt fast i det vi havde budgetteret med, men vi lavede så en tillægsbevilling. Det er meget med 500.000 kroner ekstra. Vi står med økonomiske udfordringer, og belært af erfaringer på socialområdet, men nu er det et andet område. Jeg vil være ked af, at man ikke kan imødekomme det, hvis man har “snoldet” pengene væk. Nu har vi heldigvis øget bufferpuljen, og det er grunden til, at vi kan støtte forslaget, sagde hun.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti skød også efter, at Kultur- og Idrætsudvalget ikke kunne have bidraget med mere selv.

– Vi vil også gerne triathlon. Vi var bekymret, da man holdt penge tilbage i eget udvalg, da man så ventede på en anden løsning. For bosætning er idræt ikke det hele, men kulturoplevelser kan også brande os. At vi nu tager 500.000 kroner fra bufferpuljen gør, at vi har penge til andre ting, sagde Eilersen.

Sagen om de 50.000 kroner fra Kultur- og Idrætsudvalget blev godkendt af et enigt byråd, mens sagen om tildeling af midler fra brandingpuljen blev godkendt med et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige. Dermed kommer de nordiske mesterskaber i triathlon til Fredericia i weekenden den 2. og 3. september, men det var ikke uden bemærkninger i byrådssalen, hvor David Gulløv skulle høre på bemærkninger fra flere byrådskollegaer, der gerne så, at pengene var fundet på en anden måde.