Vandet stod højt i Kolding og Skærbæk i Fredericia i går og i nat. Det gav ekstra travlhed for beredskabet, der endte med at spærre flere veje. Forsyningsselskabet TREFOR var også nødsaget til at slukke for strømmen flere steder.

Det var forventet, at det ville blive slemt i Kolding Fjord, og det blev det. Flere veje blev lukket i Kolding, også i Skærbæk, hvor Fjordvejen stod under vand.

– Cirka 1300 husstande og virksomheder er uden strøm. Især Kolding by er ramt af vand, men også Skærbæk Havn og områder ved Binderup Strand er uden strøm. Når vandet trækker sig tilbage, kan TREFOR vurdere skader og lægge en plan for genetablering af strømmen, meddeler TREFOR lørdag morgen.

Myndighederne har været samlet i den lokale beredskabsstab under Sydøstjyllands Politi for at koordinere og understøtte den samlede indsats i relation til stormvejret og de deraf afledte vandstandsstigninger. Vandet trækker sig langsomt tilbage, og det samme gør den lokale beredskabsstab – men myndighederne arbejder naturligvis videre inden for hver deres ansvarsområde.

Koordineringen af indsatsen i relation til stormvejret og vandstandsstigningerne, primært i Kolding, er forløbet på bedste vis. Kombineret med forholdsvis retvisende prognoser for vandstandsstigningerne har det resulteret i en indsats, der er forløbet meget smidigt.

– Samarbejdet på tværs af myndigheder, trafik- og forsyningsselskaber og øvrige aktører er forløbet helt efter bogen. Dermed har vi sikret, at vores ressourcer i opgaveløsningen er blevet brugt mest hensigtsmæssigt og dér, hvor de gav størst gavn, siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Engelund, der koordinerer myndighedernes samlede indsats i den lokale beredskabsstab.

Indsatsen er ikke afsluttet

Tidligt lørdag morgen er vandstanden nedadgående i Kolding. Der går dog endnu noget tid inden vandet er trukket helt tilbage, og indsatsen fra myndighederne og øvrige aktører kan afsluttes helt.

Selvom den lokale beredskabsstab opløses, betyder det ikke, at arbejdet er færdigt. I takt med, at vandet trækker sig tilbage og dagslyset bryder frem vil der fortsat være opgaver, der kræver myndighedernes assistance og det vil de naturligvis fortsætte med at yde.

Status på situationen

Politiets vagtcentral har fået meldinger om flere væltede træer og løbske trampoliner. Der har dog ikke været særlige trafikale udfordringer og der er ingen meldinger om personskade som følge af vejrsituationen.

Flere veje i og omkring Kolding har været lukket, og flere er det fortsat. Følg med på status på lukkede veje på www.kolding.dk.

Sydtrafik forventer omlægninger og forsinkelser i Kolding fra lørdag morgen, så tjek for en sikkerheds skyld Rejseplanen.

TREFOR El-net har lukket for strømmen flere steder for at undgå skader på transformatorstationer og kabelskabe i tilfælde af oversvømmelser. Først når vandstanden trækker sig tilbage, kan TREFOR El-net begynde at genetablere elforsyningen til afbrudte kunder. Følg med i aktuelle driftsafbrydelser på www.trefor.dk/driftsinfo/driftsafbrydelser-trekantomraadet/.

Hvis dit hjem er blevet oversvømmet, har Sundhedsstyrelsen en række gode råd til, hvilke forholdsregler, du skal tage. Både når det gælder risiko for forurening med kloakvand og fremkomst af skimmelsvamp på grund af de våde rum. Læs mere på www.sst.dk/da/viden/Forebyggelse/Miljoe/Sol-og-vejrforhold/Oversvoemmelser.

Læs også om forberedelser her